W sobotę 08 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej hotelu Galaxy, położonego nad brzegiem Wisły w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki, spotkali się członkowie Regionu IPA Kraków, którzy dokonali oceny kadencji w latach 2011 – 2013 oraz ustalili kierunki, plany i przedsięwzięcia regionu na okres działalności w latach 2014-2016. O godzinie 11.30 wyznaczonej jako ostateczny termin rozpoczęcia zebrania quorum stanowiące jego ważność stanowiło 113 obecnych członków Regionu IPA Kraków. Po załatwieniu spraw formalnych wyboru protokolantów (Ewa Wędzicha i Danuta Białek) i przewodniczącego (Andrzej Garncarz) działalność organizacyjną w minionej kadencji przedstawili członkowie Prezydium Regionu IPA Kraków Ryszard Grabski – przewodniczący oraz Andrzej Gaczorek – sekretarz. Obszerne sprawozdanie finansowe za okres 2011-2013 wraz z preliminarzem na rok 2014 złożył kol. Andrzej Trepka – skarbnik. Po wystąpieniu kol. Andrzeja Grochowiny – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i krótkiej dyskusji obecni udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium Regionu IPA Kraków. Podczas zebrania wyłoniono nowe władze regionu, w składzie których znaleźli się: Ryszard Grabski – przewodniczący, Andrzej Gaczorek – sekretarz, Elżbieta Miś – asystent sekretarza, Andrzej Trepka – skarbnik, Krzysztof Burdak, Tomasz Seweryn, Józef Wójciaczyk – członkowie Prezydium. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: przewodniczący Andrzej Grochowina oraz członkowie Janusz Chłoń i Wiesław Opioła. W trakcie dyskusji ustalono kierunki, plany i przedsięwzięcia regionu na okres działalności w latach 2014-2016. Są to m.in. propagowanie idei IPA „Służba poprzez przyjaźń”, organizacja imprez rekreacyjnych, turystycznych i sportowych w kraju i jego granicami, kontynuowanie działań w ramach Placement Programme, rozwój ilościowy, pozyskiwanie sojuszników wspierających nasze działania. Szczególne miejsce w naszych planach poświęcimy realizacji projektu Praska – budowy Centrum Rehabilitacji i Domu Seniora, przy ul. Praskiej 64 w Krakowie. Miły akcent zebrania stanowiły wyróżnienia dla długoletnich stażem członków IPA Sekcja Polska. Certyfikaty i odznaki 20-sto letniego stażu otrzymali Andrzej Gaczorek, Bogdan Białk i Mieczysław Kubacki. Natomiast w gronie osób z 10-cio letnim stażem znaleźli się m.in. Lech Kuźma, Adam Kubala, Marcin Stokwiszewski, Janusz Satko-Skawiński, Józef Więcek i Stanisław Woś. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali organizacyjny gadżet z logo IPA – kubek termiczny, załącznik reklamowy dołączony do wydawnictwa Kwartalnika SP przesłany przez Zarząd Sekcji Polskiej IPA. Ustalono ponadto, że koleżanki i koledzy: Danuta Białek, Andrzej Gaczorek, Andrzej Grochowina, Mieczysław Kubacki, Elżbieta Miś, Andrzej Trepka, Marcin Wieczorek, Józef Wójciaczyk, Janusz Satko – Skawiński, Tomasz Seweryn oraz Dariusz Kuś, którzy w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Regionu IPA Kraków w dniu 9 lutego 2013 roku uzyskali mandaty delegatów na Walne Zebranie Delegatów Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, będą nas reprezentować na Walnym Zebraniu Delegatów Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA 22 marca 2014 roku w Wieliczce. Delegatami rezerwowi pozostaną: Szymon Nikiel i Wiesław Opioła. Nad sprawnym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie Józef Więcek, Robert Bretner i Kamil Dacka w Komisji Uchwał i Wniosków pracowali Janusz Chłoń i Radosław Kożuch, natomiast o obsługę fotograficzną zebrania zadbał Szymon Nikiel.
Ps. Uczestnikom Walnego Zebrania bardzo przypadł do gustu wybór miejsca spotkania i atmosfera w nim panująca. Serdecznymi oklaskami podziękowali za gościnę Gospodarzowi obiektu Panu Dyrektorowi Jackowi Legendziewiczowi oraz obsługującym nasze spotkanie pracownikom hotelu.

2013_spraw.OPP

tekst: Andrzej Gaczorek ,Sekretarz Regionu IPA Kraków