Arthur Troop (1914-2000)

Urodził się 15 grudnia 1914 roku w Lincoln w Wielkiej Brytanii, gdzie spędził dzieciństwo i ukończył szkoły. Swoje zawodowe życie rozpoczął w specjalności mechanika, ale dość szybko znalazł zainteresowanie innymi celami życiowymi. Ukończył Oxford z dyplomem z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych. Studiował także historię Rosji, która była jego życiową pasją. Dlatego w 1934 roku wykorzystał stypendium, aby zwiedzić Moskwę i Leningrad. Przez kolejne dwa lata studiował rolnictwo na Uczelni Rolniczej w La Vallee d’Evesham w hrabstwie Worcester.

W dniu 19 czerwca 1936 roku Arthur Troop wstąpił do policji w hrabstwie Lincoln, specjalizując się w problemach ruchu drogowego. W trakcie pierwszych lat służby był świadkiem wydarzeń związanych z barbarzyńską wojną, która miała uwolnić ludzkość na długie lata od despotyzmu władców i innych konfliktów. Przez cały okres II Wojny Światowej był policjantem i stale miał nadzieję na lepszą przyszłość dla narodów po jej zakończeniu. Po zakończeniu działań wojennych wracając myślami do swoich osobistych doświadczeń związanych z korespondowaniem do przyjaciół- policjantów, które ustały wraz z nastaniem drugiej wojny światowej, zaczął rozważać ich odnowienie. Krótko po wojnie podjął się ogromnego zadania założenia Światowej Organizacji Policyjnej wśród funkcjonariuszy Policji z całego świata. Zawsze wierzył z ogromną i niezachwianą wiarą, w ludzi żyjących w przyjaźni, a niewalczących. W latach 1948-49 nawiązał pierwsze kontakty z przyjaciółmi-policjantami z kraju i z zagranicy. W sierpniu i wrześniu 1949 roku pod pseudonimem „Aytee” opublikował w „Brytyjskim Przeglądzie Policyjnym” artykuły poświęcone międzynarodowej przyjaźni policyjnej, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i aprobatą w środowiskach policyjnych nie tylko w Wielkiej Brytanii. Artykuły też w pewnym sensie przyczyniły się do pierwszego spotkania organizacyjnego policjantów brytyjskich zainteresowanymi hasłami głoszonymi, przez Arthura Troopa. Spotkanie odbyło się 14 października 1949 r. w Bishopsgatee w Londynie. W czasie jego trwania określono zasady organizacji stowarzyszenia, naboru członków. Arthur Troop zaprojektował również godło stowarzyszenia z jego nazwą i mottem w języku esperanto „Servo Per Amikeco” oraz stworzył pierwszy statut. W tamtym czasie postrzegany był jako ekscentryk pozostający w wyraźnej opozycji wobec swego szefa Policji, jak i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zaangażowanie Arthura Troopa w działalność stowarzyszenia nie spotkało się z aprobatą przełożonych, a wręcz podejmowano różnorodne działania mające na celu powstrzymanie go od dalszego działania (m.in. przeniesienie do innej komendy). W dniu 1 stycznia 1950 roku International Police Association rozpoczęła swoją oficjalną działalność. Arthur Troop został pierwszym Sekretarzem Generalnym Sekcji Brytyjskiej IPA. Równolegle z pomocą pierwszych pionierów pracował niezmordowanie nad zachęceniem do tworzenia krajowych sekcji. W krótkim czasie powstały sekcje IPA we Francji (1953 r.), Belgii (1953 r.), Holandii (1953 r.), Norwegii (1954 r.), Szwajcarii (1954 r.), na następnie Irlandii (1955 r.) i Niemczech zachodnich (1955 r.). W 1955 roku podczas I Międzynarodowego Kongresu w Paryżu Arthur Troop wybrany został pierwszym Międzynarodowym Sekretarzem Generalnym. Funkcję tę, pełnił aż do 1966 roku i zrzekł się jej z powodów osobistych. Przez wiele lat pełnił także społecznie różne funkcje w stowarzyszeniu, aż do członkostwa honorowego w Stałym Biurze Wykonawczym.

Służbę w policji zakończył w 1966 roku i już jako emeryt kontynuował społeczną pasję w Społecznej Komisji Socjalnej w hrabstwie Lincoln i wspierał osoby niewidome poprzez dostarczanie psów przewodników. Nie przerwał swojej charytatywnej misji nawet podczas choroby i wraz z żoną Marjorie nieprzerwanie prowadzili klub dla niewidomych w Stanford.

Pomimo swojej choroby Arthur Trop wraz żoną uczestniczył w obchodach 50 rocznicy powstania IPA w Bournemouth podczas XVI Światowego Kongresu. Za trud włożony w działalność w stowarzyszeniu na arenie między-narodowej uhonorowany został Medalem Królowej, Medalem Imperium Brytyjskiego. Otrzymał również wiele nagród z innych krajów między innymi odznaczenia: Honorowy Krzyż Zasługi Austrii, doktorat honoris causa Kanady, Złotą Szpadę Węgier oraz Światową Nagrodę Policji. Był pierwszą osobą wyróżnioną Złotym Medalem IPA. Podczas kongresu, który odbył się w 1955 roku w Wiedniu odebrał Światową Nagrodę Policji IPA. Zmarł 30 listopada 2000 roku w wieku 85 lat, po ciężkiej chorobie nowotworowej w Hospicjum Sue Ryder w Peterborough w Wielkiej Brytanii, w roku 50-lecia International Police Association.

Tekst i opracowanie:
Andrzej Gaczorek