Prezydium IPA Region Kraków:

                    Przewodniczący – Ryszard Grabski

                    Sekretarz Regionu  – Andrzej Gaczorek

                    Z-ca Sekretarza –  Krzysztof Dulewicz

                    Skarbnik Regionu – Andrzej Trepka

                    Członkowie Prezydium:

                                                         –  Izabela Woźniak

                                                         –  Tomasz Wójtowicz

Komisja Rewizyjna IPA Region Kraków:

    • Andrzej Grochowina,

    • Janusz Chłoń

    • Stanisław Smoter

 

W naszych szeregach działa 449 członków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.).