Za oficjalną datę powołania do działania Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA przyjęto 8 września 1992 r. – dzień, w którym odbyło się zebranie założycielskie Grupy Inicjatywnej.

W skład pierwszego Zarządu wchodzili:

 • Przewodniczący – Andrzej Faber,
 • Sekretarz – Janusz Smolik,
 • Skarbnik – Andrzej Karpeta,
 • Członek Zarządu – Leszek Górak.

W pierwszym roku działalności grupa liczyła 20 członków.
Grupa systematycznie rozwijała się, a w jej skład obok policjantów z Krakowa wchodzili funkcjonariusze z Zakopanego, Tarnobrzega, Krosna a nawet Opola.
Równolegle z kontaktami grupami krajowymi nawiązane zostały pierwsze kontakty międzynarodowe – grupy z Francji – IPA Loary Atlantyckiej i Vandee.
We wrześniu 1995 roku funkcję Przewodniczącego Zarządu Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA objął Ryszard Grabski. Podejmowane przez Grupę działania spotykały się z aprobatą i życzliwą oceną środowiska policyjnego, jak również władz administracyjnych Miasta Krakowa. Wymiernym efektem zainteresowania i popularności idei Stowarzyszenia był systematyczny wzrost liczby członków (kwiecień 1997 r. – 145 członków).

W październiku roku 1997 Krakowska Grupa Wojewódzka IPA organizowała obchody 5 rocznicy powstania Sekcji Polskiej IPA. W ramach obchodów jubileuszowych przygotowano szereg imprez dla grup policjantów – członków IPA z kraju i zagranicy oraz mieszkańców Krakowa. Impreza finałowa pod hasłem „Policja Dzieciom” odbyła się na Krakowskich Błoniach. Ciekawą formę polaryzacji idei IPA zaprezentowali krótkofalowcy – członkowie Stowarzyszenia: Jan Wołosewicz, Janusz Szostak, Marek Senkowski (wszyscy z Krakowa) oraz Jacek Kawa (z Katowic), którzy pod okolicznościowym znakiem SP IPA nawiązali 1.237 łączności z kolegami z 57 krajów.

Początek 1999 roku przyniósł zmiany dotychczasowego układu administracyjnego kraju oraz konieczność dokonania zmian w strukturach naszego stowarzyszenia. Przekształceniu uległa również Krakowska Grupa Wojewódzka IPA, którą podzielono na grupy regionalne w: Gorlicach, Limanowej, Krakowie i Tarnowie.
W czerwcu 1999 r. po kilkuletnich staraniach w budynku KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, członkowie IPA otrzymali pomieszczenie, w którym urządzono pokój organizacyjny, tzw. IPA House. W nowej siedzibie wyeksponowane zostały mundury, czapki i emblematy policyjne oraz liczne upominki Sekcji IPA z kraju i z zagranicy.
W dniu 20 lutego 2000 r. odbyło się zebranie założycielskie Regionu IPA , w skład którego weszli policjanci z wydziałów KWP i KMP w Krakowie. Nowo utworzona grupa – kontynuatorka działalności Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA weszła w skład Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA powołanej do życia 2 grudnia 2000 roku.

Region IPA Kraków został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 18 grudnia 2001 r. pod nr KRS 0000074312.

Aktualnie w skład Prezydium Regionu IPA Kraków wchodzą:

 • Przewodniczący – Ryszard Grabski
 • Sekretarz Regionu  – Andrzej Gaczorek
 • Z-ca Sekretarza –  Krzysztof Dulewicz
 • Skarbnik Regionu – Andrzej Trepka
 • Członek Prezydium – Marcin Wieczorek
 • Członkini Prezydium – Izabela Woźniak

Członkami Komisji Rewizyjnej są:  

 • Andrzej Grochowina,
 • Janusz Chłoń
 • Wojciech Żmuda

W naszych szeregach działa 432 członków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.).
W uznaniu dotychczasowej działalności na rzecz Stowarzyszenia 10 naszych członków wyróżnionych zostało Medalami im. Arthura Troopa.

„Wizytówkami” naszej działalności są m.in.:

 • Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce. W pierwszym turnieju zorganizowanym w ramach obchodów 5 rocznicy powstania Sekcji Polskiej IPA (9 – 10 października 1997 r.) triumfowała reprezentacja Słowacji. W kolejnych turniejach (II -16 – 20 wrzesień 1998 r.; III – 7 – 12 wrzesień 1999 r.; IV – 26 – 30 wrzesień 2000 r) zwyciężała reprezentacja Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W V turnieju (25 – 27 września 2002 r.) triumfowała reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa, natomiast w ostatnim – VI (25-29 wrzesień 2007r.) zorganizowanym w ramach obchodów 15 rocznicy powstania Sekcji Polskiej IPA – drużyna IPA Kraków.
 • kursy nauki języków obcych (niemieckiego i angielskiego)
 • zagraniczne wyjazdy dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin.