Polityka prywatności

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”).

1.  Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REGION IPA KRAKÓW (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska – ul. Mogilska  109, 31- 571 Kraków,  KRS: 0000074312.
Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: REGION IPA KRAKÓW (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska – ul. Mogilska  109, 31- 571 Kraków
 • przez e-mail: biuro@ipakrakow.pl, telefonicznie: +48 663-40-50-60

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
Na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenie procedury nadania członkostwa zwyczajnego lub „Zasłużonego dla IPA SP”
 • przedstawienia oferty dotyczącej naszych działań statutowych,
 • świadczonych usług,
 • w celach marketingowych, w tym materiałów reklamowych promujących nasze produkty,
 • informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach,

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a (RODO). W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie innych przepisów o których zostaniecie Państwo poinformowani.3. Odbiorcy danych:
Będziemy udostępniać Pani/Pana dane:

 • naszym członkom w związku z realizacją celów przetwarzania;
 • innym strukturom IPA SP uczestniczącym w procedurze nadania członkostwa w IPA SP;
 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne w tym zajmującym się obsługą systemów informatycznych, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych polegające na obsłudze przepływu pochodzącej od Pani/Pana poczty elektronicznej oraz przechowywaniu Pani/Pana danych;
 • podmiotom zajmującym się wytworzeniem dokumentów potwierdzających przynależność do stowarzyszenia (legitymacji);
 • podmiotom świadczącym usługi rozliczeniowo – podatkowe;

Te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 • Instytucjom państwowym i organom publicznym jeżeli zajdą takie obowiązki wynikające z przepisów prawa;

4. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu, aż cofnie Pani/Pan zgodę, jeśli przetwarzamy je wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody lub też sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
W przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie innych przepisów prawa okres przechowywania danych będzie obowiązywał do końca okresu ewentualnych roszczeń bądź obrony przed nimi.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli  Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  Pani/Pana dane, może Pan/Pani żądać abyśmy je usunęli.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub Pani/Pana zgody.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdej chwili ma Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W  celu  cofnięcia zgody należy skierować żądanie pod adres email: biuro@ipakrakow.pl

6. Prawo do sprzeciwu:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że niemożliwe będzie przeprowadzenie procesu nabycia członkostwa jak i jego automatyczna utrata.

8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany:
W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Przekazywanie danych:
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).