Pracujemy nad nową stroną dla IPA Kraków

International Police Association
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)
-Sekcja Polska –
Region IPA Kraków
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
KRS nr 0000074312
NIP 675-12-69-846

Numer rachunku bankowego:
86160010130002001281115001

Sekretariat:
tel: +48 663-40-50-60
e-mail: biuro@ipakrakow.pl