W sobotnie przedpołudnie 4 marca 2017 roku w zabytkowym pałacyku przy zbiegu ulic Zyblikiewicza nr 1 i Westerplatte nr 17 (dawny Klub Garnizonowy a obecnie Klub Garnizonowy 6 Brygady Powietrznodesantowej), członkowie Regionu IPA Kraków dokonali oceny działalności w roku 2016 oraz podsumowali kadencję 2014 – 2016. Uczestnicy zebrania dokonali również wyboru władz Regionu – Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów, którzy będą reprezentować nas na Walnym Zebraniu Delegatów Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, w dniu 25 marca 2017 roku. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Regionu IPA Kraków zaplanowane zostało uchwałą nr 1/17 Prezydium Zarządu Region IPA Kraków z dnia 11 stycznia 2017 roku. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Regionu Ryszard Grabski, który serdecznie powitał przybyłych. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag. Po załatwieniu spraw formalnych: wyboru przewodniczących zebrania (Krzysztof Dulewicz i Andrzej Winconek), protokolantów (Elżbieta Miś i Ewa Wędzicha), Komisji Skrutacyjnej (Bogdan Bartyzel, Aleksandra Gaczorek-Adamczyk, Łukasz Adamczyk) oraz Uchwał i Wniosków (Radosław Kożuch, Marcin Nowak). Działalność organizacyjną omówili członkowie Prezydium Regionu IPA Kraków: Ryszard Grabski – przewodniczący i Andrzej Gaczorek – sekretarz, sprawozdanie finansowe przedstawił: Andrzej Trepka – skarbnik. Złożone informacje zostały przyjęte przez uczestników zebrania bez uwag, a wniosek kol. Andrzeja Grochowiny – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. przyjęcia przedłożonego sprawozdania i udzielenia członkom Zarządu Region IPA Kraków absolutorium za okres działalności został przyjęty jednogłośnie. Następnie, zgodnie z przyjętym programem, odbyły się wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Regionu IPA Kraków na okres kadencji 2017 – 2019. Uczestnicy Walnego Zebrania swoim zaufaniem obdarzyli kol. i kol.: Ryszarda Grabskiego – przewodniczący, Andrzeja Gaczorka – sekretarz, Elżbietę Miś – asystent sekretarza, Andrzeja Trepkę – skarbnik, Krzysztofa Dulewicza, Tomasza Seweryna i Szymona Nikiel – członkowie Prezydium. W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Andrzej Grochowina – przewodniczący oraz Janusz Chłoń i Marcin Wieczorek – członkowie. Uchwalono ponadto kierunki i program działania Regionu w sferze organizacyjnej, zawodowej, kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej na okres 2017 – 2019, przyjęto plan budżetowy na rok 2017. Mandaty delegatów na Walne Zebranie Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA (25 marca 2017 r.) otrzymali: lista główna: Józef Wójciaczyk, Andrzej Trepka, Andrzej Gaczorek, Szymon Nikiel, Andrzej Winconek, Krzysztof Dulewicz, Tomasz Seweryn, Andrzej Grochowina, Janusz Chłoń, Marcin Wieczorek, Piotr Sułowski, Marcin Wieczorek, Bogdan Bartyzel, Marcin Nowak, Mieczysław Kubacki i Ryszard Grabski. W przypadkach losowych będziemy korzystać z delegatów z tzw. listy rezerwowej. Znaleźli się na niej: Radosław Kożuch, Władysław Czarnecki i Danuta Białek. Jak w latach 2014-2016 wielu uczestników tegorocznego Walnego Zebrania Regionu aktywnie włączyło się do zorganizowanej przez nas akcji charytatywnej zbiórki zabawek dla podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie. Emocje i uśmiechy towarzyszyły losowaniu nagród dla ich ofiarodawców. Nagroda główna – niespodzianka, czyli ekspres do kawy trafiła do kol. Tadeusza Wojtasa. Ofiarodawcom gorąco dziękujemy za dar serca. Miłym akcentem zebrania było uroczyste wręczenie przez Przewodniczącego Regionu IPA Kraków Ryszarda Grabskiego, okolicznościowych certyfikatów i odznak koleżankom i kolegom z długoletnim stażem członkowskim. W gronie wyróżnionych z 20-sto letnim stażem znaleźli się kol. i kol. : Bogusław Baranowski, Krzysztof Burdak, Jarosław Darłak, Leszek Drozd, Anna Kubala, Barbara Łomnicka, Stanisław Smoter. Natomiast 10-cio letnim stażem członkowskim mogą poszczycić się m.in. kol. kol: Danuta Białek, Jacek Cywicki, Andrzej Doniec; Dariusz Krzemiński, Marek Kuźniar, Jacek Nowak, Ryszard Róg, Andrzej Spytkowski, Grzegorz Stankiewicz, Ewa Wędzicha, Władysław Wilk, Paweł Wojciechowski. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Obok części oficjalnej nie brakło czasu na załatwienie spraw organizacyjnych (składki, składki …), miłych rozmów i wspomnień. Nie brakło również tradycyjnych akcentów: słodyczy, ciepłych i zimnych napoi, wspólnego posiłku oraz wręczenia okolicznościowych gadżetów: długopisów, ortalionowych kurtek i organizacyjnych odznak. Jak przysłowiowe gorące bułeczki rozeszły się także ostatnie egzemplarze ściennych kalendarzy na rok 2017. O godz. 15.20 przewodniczący obradom członków Regionu IPA Kraków kol. Krzysztof Dulewicz ogłosił, że zrealizowano porządek zebrania i ogłosił jego zakończenie. Specjalne podziękowania za wsparcie i pomoc w zabezpieczeniu kulinarnych potrzeb uczestników zebrania otrzymała Cukiernia „SOWA” i Mateusz Budek z Firmy „MAESTRO CAFE” oraz restauracja „AVANGARDA”. Dodać także należy, że przebieg zebrania w formie dokumentacji fotograficznej utrwalili kol. Szymon Nikiel.
Andrzej Gaczorek Sekretarz Region IPA Kraków

Sprawozdanie OPP