Walne Zebranie Sprawozdawcze IPA Region Kraków
Kraków, 22 kwietnia 2023 roku
22 kwietnia 2023 r. w „Kantynie M 109” w siedzibie KWP przy ul. Mogilskiej w Krakowie, odbyło się Walne Zebranie członków Regionu IPA Kraków. Dokonano na nim podsumowania działalności za rok 2022 oraz przedstawiono plany na rok 2023.
Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie, tj. o godz. 11.00, z braku quorum przeniesiono na drugi termin – godz. 11.15. Czas oczekiwania na „godzinę zero” wypełniły bieżące sprawy organizacyjne, rozmowy z dawno niewidzianymi kolegami, oraz zapalenie zniczy przy obelisku „W hołdzie pomordowanym Policjantom II RP – Policjanci Województwa Małopolskiego”.
W drugim terminie zebranych powitał Ryszard Grabski – przewodniczący Regionu, który zapoznał obecnych z celem spotkania. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania – został nim kol. Ryszard Grabski, który przedstawił porządek i przewidywany czas zebrania. Ponadto wyłoniono protokolantów Zebrania, oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Symboliczną minutą ciszy zebrani uczcili pamięć kolegów, którzy odeszli z naszego grona do wieczności.
W trakcie spotkania obecni zostali zapoznani ze sprawozdaniami Prezydium z realizacji zadań statutowych za rok 2022, finansowym i wykonania preliminarza budżetowego, merytorycznym z działalności Regionu IPA Kraków w charakterze organizacji pożytku publicznego oraz Komisji Rewizyjnej. Po tych informacjach zaproponowano przegłosowanie Uchwał. Zostały one przyjęte jednogłośnie.
W części informacyjnej dot. spraw bieżących przeważały tematy związane z uroczystym bankietem z okazji 30-lecia utworzenia struktur IPA w Krakowie – 7 maja 2023 roku w hotelu „Galaxy” przy ul. Gęsiej 4 w Krakowie oraz informacja o przygotowaniach Sekcji Polskiej IPA do wprowadzenia nowego wzoru legitymacji. Zainteresowaniem cieszyły się informacje zamieszczone w nowym numerze „Wiadomości IPA Sekcji Polskiej”.
Zebranie było znakomitą okazją do wręczenia okolicznościowych certyfikatów i odznak długoletnim członkom naszego Stowarzyszenia. Wyróżnienia zostały przyznane 48 osobom. Obok licznej grupy wyróżnionych— z 10-cio i 20-sto letnim stażem członkowskim, po raz pierwszy wręczono trzy certyfikaty i odznaki kolegom, którzy wstąpili w szeregi IPA Sekcja Polska 30 lat temu. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
O godz. 12.45 przewodniczący Walnego Zebrania Ryszard Grabski stwierdził, że przyjęty porządek został zrealizowany i zaprosił obecnych do losowania nagród – niespodzianek. Losowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a dziesięciu szczęściarzy otrzymało voucher do strefy sportowej Parku Wodnego.
Następnie Ryszard Grabski podziękował wszystkim obecnym za przybycie na zebranie, osobom zaangażowanym w organizację oraz ogłosił jego zakończenie. Spotkanie zakończyła część konsumpcyjna i krótka foto-sesja wszystkich zgromadzonych. Zebranie przebiegło w miłej i rzeczowej atmosferze. Uczestniczyło w nim 48 członków Regionu, spośród ogólnej liczby 432 (wg stanu na dzień 31 XII 2022 r.).
Andrzej Gaczorek
Sekretarz Region IPA Kraków

Zdjęcia: AG,JW,JS.

Sprawozdanie OPP za 2022