Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Regionu IPA Kraków
Kraków, 23 kwietnia 2022 roku

W bieżącym roku nic nie stanęło na przeszkodzie organizacji walnego zebrania sprawozdawczego Regionu IPA Kraków w wyznaczonym terminie. Zgodnie z uchwałą Zarządu z 13 stycznia 2022 r. odbyło się ono 23 kwietnia 2022 r. w budynku KWP w Krakowie. Informację o terminie i miejscu zebrania, proponowanym porządku przekazano wszystkim członkom Regionu w formie komunikatu SMS-owego oraz informacji na stronie internetowej Regionu.

O godz. 11.00 przybyłych na zebranie powitał Przewodniczący Regionu IPA Kraków Ryszard Grabski. Jednocześnie poinformował, iż z uwagi na brak wymaganego quorum zebranie rozpocznie się o godz. 11.15 i zgodnie z obowiązującym regulaminem będzie prawomocne.

Obrady poprzedziły symboliczna minuta ciszy oraz zapalenie zniczy przy obelisku „W hołdzie pomordowanym Policjantom II RP – Policjanci Województwa Małopolskiego – Katyń – Ostaszków – Twer – Miednoje” oraz tablicą honorowego patrona KWP w Krakowie podinsp. Ludwika Drożańskiego.

Następnie na przewodniczącego zebrania wybrano Ryszarda Grabskiego oraz jednomyślnie i bez poprawek przyjęto porządek obrad. Zgodnie z przyjętym porządkiem dokonano wyboru protokolantów (Ewa Wędzicha, Iwona Kukla) i Komisji Skrutacyjnej, która równocześnie była Komisję Uchwał i Wniosków (Józef Wójciaczyk, Marek Kuźniar, Aleksandra Gaczorek-Adamczyk).

Miłym akcentem tej części zebrania było wręczenie Medalu „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” kol. Mariuszowi Rzepce, który w naszym Stowarzyszeniu aktywnie działa od 1999 roku. Pełnił m.in. funkcje Przewodniczącego Regionu IPA Gorlice, Prezesa Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz Wiceprezydenta Sekcji Polskiej IPA. Obecnie jest członkiem Regionu IPA Kraków i nadal aktywnie uczestniczy w projektach popularyzujących działalność naszego Stowarzyszenia nie tylko w środowisku policyjnym.

Działalność organizacyjną Regionu IPA Kraków w 2021 roku przedstawili członkowie Prezydium: Ryszard Grabski – przewodniczący i Andrzej Gaczorek – sekretarz, sprawozdanie finansowe i aspekty budżetowe omówił: Andrzej Trepka – skarbnik. Protokół Komisji Rewizyjnej dot. oceny działalności zarządu (merytorycznej i finansowej) w roku ubiegłym oraz wniosek w sprawie absolutorium zarządowi przedstawił Janusz Chłoń – członek Komisji Rewizyjnej. W przeprowadzonym głosowaniu protokół Komisji Rewizyjnej przyjęto jednomyślnie. Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego podjęli następnie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Prezydium z działalności w roku 2021 oraz planu budżetowego na rok 2022.

W imieniu członków Prezydium Ryszard Grabski podziękował obecnym za zaufanie i działalność w niełatwym dla wszystkich okresie trwania pandemii. Następnie omawiając roczny plan pracy zwrócił uwagę na pewne priorytety – organizację tradycyjnych imprez np.: w zakresie popularyzacji zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa dla różnych grup wiekowych; ogólnopolskie turnieje: „Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, „Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny”; rekreacyjno-turystycznych, kulturalnych i sportowych: Wiślny Rejs „W pogoni za latem”, turniej bowlinga, zawody strzeleckie; Dzień Dziecka, Akcja Mikołajowa dla dzieci m.in. członków regionu, podopiecznych SOSW Nr 3 w Krakowie, najmłodszych pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika oraz Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie; dla uczczenia rocznicy 30-lecia powstania Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA i Sekcji Polskiej IPA. Dodał, iż pragniemy aktywnie uczestniczyć w życiu Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej i Sekcji Polskiej IPA. Jesteśmy otwarci na wszystkie konstruktywne propozycje oraz sugestie w tym temacie. Niezmiennie zapraszamy do współpracy chętnych, mogących poświęcić kilka godzin dla innych. Jednocześnie zwrócił uwagę na problemy związane z bieżącą działalnością m.in. wzrostem kosztów, niepewność odbycia imprez w terminie, zmian w przepisach sanitarnych czy obawa przed udziałem w imprezach z większą liczbą uczestników. Nawiązując do konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy serdecznie podziękował wszystkim, którzy w różnej formie angażują się w zadania związane z pomocą tym, którzy przekroczyli granicę, jak i tym którzy zostali na Ukrainie. Wspólnie z Regionem IPA Tarnów finansowo włączyliśmy się w zakup elementów wyposażenia taktycznego, środków medycznych i opatrunkowych, śpiworów, które przekazano policjantom ze Lwowa. Przykładem zaangażowania naszych członków są m.in. Tomasz Wójtowicz, który współpracuje z Centrum dla Uchodźców przy ul. Berka Joselewicza, Mariusz Rzepka, który uczestniczył w zbiórce maskotek i pluszaków dla dzieci z Ukrainy przekraczających granicę, Ela Miś i Joanna Sienkiewicz, które ułatwiły rodzinie policjanta z Krzywego Rogu (dwie kobiety z dwójką dzieci w wieku 8 i 2,5 lat) transfer do Mediolanu. Przykłady można mnożyć…

Zebranie było znakomitą okazją do wręczenia okolicznościowych certyfikatów i odznak długoletnim członkom naszego Stowarzyszenia. W gronie wyróżnionych z 20-sto letnim stażem członkowskim w szeregach IPA Sekcja Polska znaleźli się: Krzysztof Doła, Paweł Godyń, Andrzej Kwaśny, Andrzej Wilmowski, Zdzisław Zajda. Do grona wyróżnionych z 10-cio stażem członkowskim dołączyli: Katarzyna Cygal, Rafał Dobisz, Bogdan Dobrzański, Stanisław Dudzic, Jan Dziecioł, Aleksandra Gaczorek-Adamczyk, Krzysztof Gawłowski, Jan Gawor, Tomasz Kmiecik, Ryszard Kowal, Piotr Stach, Andrzej Winconek. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

O godz. 12.45 przewodniczący obrad Ryszard Grabski stwierdził, że zrealizowany został przyjęty porządek zebrania i zaprosił obecnych do udziału w loterii sprzętu sportowego i nagrody specjalnej ekspresu do kawy. W niełatwej roli „sierotki” losującej szczęśliwców wystąpiła Laura Adamczyk, która wylosowała główną nagrodę dla swojej Mamy. Końcowy wynik losowania wywołał salwę śmiechu i ogólną wesołość wśród obecnych.

Następnie Ryszard Grabski podziękował wszystkim za przybycie, udział w zebraniu oraz ogłosił jego zakończenie. Spotkanie zakończyła część konsumpcyjna i krótka foto-sesja wszystkich zgromadzonych. Zebranie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Uczestniczyło w nim 45 członków, spośród 414 członków Regionu (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.).

Tekst: Andrzej Gaczorek
Zdjęcia: A. Gaczorek, J. Wójciaczyk

Sprawozdanie OPP za 2021