W dniu 21 marca 2015r o godz.11.00 w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 1 odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Kraków. W stylowych pomieszczeniach Kasyna Garnizonowego Wojska Polskiego spotkało się 98 osób, aby podsumować działalność Regionu w 2014 roku. Na wstępie Przewodniczący Regionu kol. Ryszard Grabski przywitał przybyłych gości, wśród których byli: Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Fryderyk Orepuk, Prezes Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA kol. Paweł Pasternak wraz z małżonką, Prezes IPA Poprad (Słowacja) kol. Peter Suchy wraz z małżonką. Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad czyli wyboru przewodniczącego zebrania, którym został kol. Andrzej Garncarz, zastępcy przewodniczącego zebrania, którym został kol. Ryszard Grabski oraz protokolanta zebrania, którym została kol. Elżbieta Miś. Wybrano też komisję skrutacyjną i uchwał, w skład której weszli: kol. Iwona Marchewka, kol. Piotr Sułowski oraz kol. Dariusz Kuś. Sprawozdanie Prezydium Regionu w działalności gospodarczej, OPP oraz strategię działania w kolejnych latach 2015-2016 przedstawił kol. Ryszard Grabski, natomiast sprawozdanie z działalności Regionu przedstawił Sekretarz kol. Andrzej Gaczorek. Działalność finansową Regionu w okresie sprawozdawczym przedstawił Skarbnik kol. Andrzej Trepka. Z protokołem Komisji Rewizyjnej zapoznał uczestników zebrania Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Andrzej Grochowina, jednocześnie przedstawiając wniosek o zatwierdzenie sprawozdań i rozliczeń za okres sprawozdawczy. Po sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji nad przedstawionymi zagadnieniami oraz głosowaniem nad zaproponowanymi uchwałami. Intelektualnym urozmaiceniem zebrania był quiz z wiedzy zawodowej „Criminal Tango”, którego motywem przewodnim był film „VABANK”. Startowało 10 uczestników zebrania sprawozdawczego. Wszyscy uczestnicy quizu otrzymali jako nagrody bilety do Cinema City, a najlepsze trzy osoby otrzymały nagrody książkowe. Zwycięzcą quizu został kol. Leszek Drozd. Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie Prezydenta Sekcji Polskiej kol. Fryderyka Orepuka, w którym podkreślił fakt, że Region IPA Kraków jest największym liczebnie Regionem w Polsce. Odniósł się również z dużą satysfakcją do naszej pomocy jaką udzielamy dzieciom z SOSW nr 3 w Krakowie, któremu w czerwcu ubiegłego roku przekazaliśmy ogródek sensoryczno – jordanowski, ale również do przeprowadzonej na zebraniu akcji zebrania zabawek dla wychowanków ośrodka. Korzystając z tego, że na salę obrad przybył Pan Jerzy Żyła, Prezydent Sekcji Polskiej kol. Fryderyk Orepuk wręczył mu przyznaną na wniosek Prezydium Regionu IPA Kraków legitymację „Zasłużony dla IPA SP”. Następnie kolejno głos zabierali: Paweł Pasternak – Prezes Śląskiej GW oraz Peter Suchy – Prezes IPA Poprad (Słowacja). Oprócz życzeń sukcesów były też zaproszenia do rozwijania współpracy i integracji pomiędzy naszymi strukturami. Bardzo miłym akcentem było przybycie naszych gości honorowych: Pani Małgorzaty Kulki – Dyrektorki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Krakowie oraz rodziców i dzieci – wychowanków Ośrodka z ul. Praskiej. Pani Dyrektor wszystkim członkom Regionu przekazała serdeczne podziękowania za dotychczasową pomoc dla dzieci, omówiła jak wielkie jest to dla nich i rodziców wsparcie w ich trudnej chorobie. Od wychowanków na ręce Przewodniczącego Ryszarda Grabskiego został przekazany obraz namalowany przez podopiecznych ośrodka, jako wyraz podziękowania za naszą pomoc. Następnie Pani M. Kulka przedstawiła prezentację multimedialna o samym ośrodku oraz jego wychowankach. Dla przybyłych dzieciaków i ich kolegów przekazaliśmy paczki ze słodyczami, bilety wstępu do Parku Wodnego oraz „wielki wór” zebranych dla nich zabawek. Po opuszczeniu sali obrad przez zaproszonych gości z SOSW nr 3, powróciliśmy do dalszych obrad i głosowania nad kolejnymi uchwałami. Następnym punktem zebrania był quiz wiedzy ogólnej. Przy kawie o literaturze. Startowało w nim 10 uczestników zebrania sprawozdawczego. Wszyscy uczestnicy quizu otrzymali nagrody książkowe. Zwycięzcą quizu została kol. Ewa Wędzicha. Ważną częścią zebrania było wręczenie przez Prezydenta SP IPA kol. Fryderyka Orepuka i Przewodniczącego kol. Ryszarda Grabskiego odznak i certyfikatów X i XX – lecia członkostwa w IPA SP dla osób, które wykazały się długoletnią przynależnością do stowarzyszenia. Ostatnim, ale jakże emocjonującym punktem zebrania było wylosowanie nagrody – niespodzianki (którą to okazał się ekspres do kawy) wśród osób, które przyniosły na zebranie zabawkę interaktywną dla dzieci z SOSW nr 3 w Krakowie przy ul. Praskiej 64. W rolę bezstronnego losującego wcielił się nasz sympatyczny gość – 10 letni Daniel, który wylosował nr 80. Szczęśliwym wygranym okazał się kol. Roman Nawój. Daniel za swoja pomoc w losowaniach otrzymał w nagrodę czapeczkę Regionu IPA Kraków. Taką sama pamiątkę otrzymał również przybyły na zebranie ze swoja mamą Kaziu Marchewka. W związku z wyczerpaniem programu zebrania kol. Andrzej Garncarz oficjalnie zamknął zebranie zapraszając zebranych na poczęstunek kulinarny. Specjalnie podziękowania chcemy przekazać dla:
– Panów Jacka i Marcina Pocięgiel z Firmy SOK-POL za pomoc w przygotowaniu spotkania i przygotowaniu paczek dla dzieci z OSZW nr 3.
– Panów Bogdana i Matusza Budek z Firmy MAESTRO CAFE za zabezpieczenie dla potrzeb uczestników zebrania wyśmienitej kawy.
– Pani Moniki Liszewskiej z Cukierni SOWA za słodkie i smaczne łakocie do wspomnianej kawy.
– kol. Iwony Kukli i kol. Szymona Nikiel za pomoc w przeprowadzeniu zebrania i obsłudze fotograficznej

   2014 spr. OPP

Więcej zdjęć w zakładce GALERIA.

Tekst: R. Grabski