W dniu 9 lutego 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie KWP w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 109 obyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Regionu IPA Kraków. Nasz Region liczący 320 członków należy do najliczniejszych w kraju.
Po spełnieniu spraw formalnych – podpisaniu listy uczestnictwa w zebraniu, powitaniu przybyłych przewodnictwo obrad objął Przewodniczący Regionu Ryszard Grabski. Następnie, z racji pełnionej w Prezydium Regionu funkcji, omówił realizację projektu „Praska” czyli budowę Domu Seniora i Centrum Rehabilitacji oraz działań związanych z uzyskaniem przez Region statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Realizację zadań statutowych, obchody 20-lecia Stowarzyszenia i Regionu, „Placement Programme” i imprez integracyjnych przypomniał Sekretarz Regionu Andrzej Gaczorek. Finansowe aspekty naszej działalności przedstawił Skarbnik Andrzej Trepka. Uczestnicy obrad zaakceptowali wniosek Komisji Rewizyjnej dot. przyjęcia sprawozdań i wyrazili akceptację dla działań Prezydium Regionu.
W trakcie obrad przyjęte zostały uchwały dot. realizacji celów statutowych i działalności OPP, uchwalono preliminarz budżetowy oraz regulamin przeprowadzania wyborów, wytyczono kierunki działania na rok 2013.
Przyjemnym akcentem zebrania było wręczenie, po raz pierwszy, certyfikatów 20- lecia przynależności do IPA kol. kol: Andrzejowi Faberowi – współzałożycielowi pierwszych struktur Stowarzyszenia w województwie Małopolskim, w roku 1992 i pierwszemu Przewodniczącemu Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, Bogusławowi Skwarczyńskiemu i Leszkowi Finowskiemu. Wyróżnieni otrzymali również okolicznościowe albumy ilustrujące XX lecie Sekcji Polskiej IPA.
W licznym gronie wyróżnionych certyfikatami 10-lecia znaleźli się: Stefan Figiel, Wojciech Czadowski, Jolanta Borzych, Paweł Godyń, Jacek Kozik, Ryszard Stachurka, Bogusław Łacina, Andrzej Kwaśny, Jan Szarek, Marcin Wieczorek, Andrzej Wilmowski.
W uznaniu wieloletniej współpracy, działalności w zakresie wspierania działań IPA na arenie krajowej i międzynarodowej wręczono tytuł „Nasz Przyjaciel” red. Leszkowi Mazanowi, szwejkologowi, znawcy Galicji, ekspertowi w dziedzinie krakauerologii, tj. nauki o wyższości Krakowa nad resztą świata. Dla wielu z nas miłą pamiątką obecności red. Leszka Mazana w naszym zebraniu będą wspólne zdjęcia, książki jego autorstwa z autografami i odręcznymi dedykacjami.
Ważnym punktem zebrania były wybory delegatów Regionu IPA Kraków na Zebranie Delegatów MGW IPA przed IX Kongresem Sekcji Polski IPA, który odbędzie się we wrześniu 2013 r. w Zamościu. Mandaty delegatów otrzymali: Danuta Białek, Andrzej Gaczorek, Ryszard Grabski, Andrzej Grochowina, Mieczysław Kubacki, Elżbieta Miś, Janusz Satko-Skawiński, Tomasz Seweryn, Andrzej Trepka, Marcin Wieczorek, Józef Wójciaczyk. W przypadku ewentualnych zdarzeń losowych ich miejsce mogą zająć: Dariusz Kuś, Szymon Nikiel lub Wiesław Opioła.
Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski. O zabranie głosu poprosili kol. Andrzej Faber i kol. Roman Czapliński. W swoich wystąpieniach poruszyli swoje odczucia z uczestnictwa w IPA i spędzania czasu jako czynnych emerytów pogłębiających swoje zainteresowania.
W zebraniu uczestniczyło 100 osób, które na pożegnanie otrzymały pamiątkowy gadżet. Nie brakło krakowskich obwarzanków, a spotkania przy bufecie serwującym różne napoje i ciastka oraz wspólny posiłek były dla niektórych okazją do koleżeńskich spotkań, odświeżenia znajomości, wymiany poglądów i wspomnień.
Zebranie było również okazją do wpłacenia składek członkowskich oraz prezentacji multimedialnej związanej z powstaniem i działalnością Regionu w okresie minionych dwudziestu lat autorstwa Andrzeja Gaczorka.

Tekst: Andrzej Gaczorek
Foto: zespół (Iwona Kukla, Szymon Nikiel, Józef Wójciaczyk)

2012-Sprawozdanie-do-MPiPS

 

 

Więcej zdjęć w zakładce GALERIA.