W sobotę 22 stycznia 2011 r. w sali konferencyjnej Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Regionu IPA Kraków. Działalność organizacyjną w minionej kadencji przedstawili Ryszard Grabski – przewodniczący Regionu od jego powstania 20 lutego 2000 r. oraz Andrzej Gaczorek – sekretarz. Obszerne sprawozdanie finansowe wraz z preliminarzem na lata 2011-2013 złożył kol. Andrzej Trepka – skarbnik. Po wystąpieniu kol. Andrzeja Grochowiny – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i krótkiej dyskusji, obecni udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Regionu IPA Kraków. Podczas zebrania wyłoniono nowe władze Regionu, w składzie których znaleźli się: Ryszard Grabski – przewodniczący, Andrzej Gaczorek – sekretarz, Elżbieta Miś – asystent sekretarza, Andrzej Trepka – skarbnik, Krzysztof Burdak, Tomasz Seweryn, Józef Wójciaczyk – członkowie Prezydium. W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Andrzej Grochowina – przewodniczący, Janusz Satko-Skawiński i Wiesław Opioła – członkowie. W trakcie dyskusji ustalono kierunki, plany i przedsięwzięcia regionu na nowy okres działalności, lata 2011-2013. Są to m.in. dalszy rozwój ilościowy stowarzyszenia, organizacja imprez integracyjnych, wyjazdów krajowych zagranicznych, dalsze usprawnianie obiegu informacji w regionie i MGW, utworzenie biura turystycznego oraz bazy hotelowej – IPA Haus, pozyskiwanie sojuszników wspierających nasze działania. Szczególne miejsce w naszych planach poświęcimy obchodom XX-lecia powstania IPA Sekcja Polska i działalności Regionu IPA Kraków. Wyróżniono członków z dłuższym stażem, którzy otrzymali dyplomy i odznaki 10-cio letniego stażu w szeregach IPA Sekcja Polska. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali organizacyjne gadżety – smycze do kluczy, zawieszki do walizek i parasolki z logo IPA. Zebranie zakończyło się wspólnym posiłkiem, po którym chętni wyruszyli na zwiedzanie hangarów i nowego gmachu głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Oprowadzającymi byli pracownicy muzeum. Mieliśmy możliwość oglądania statków powietrznych i eksponatów związanych z lotnictwem i jego historią w wyjątkowej scenerii. W zebraniu uczestniczyło 106 członków Regionu IPA Kraków (na ogólną liczbę 260 członków). Nad porządkiem zebrania i jego sprawnym przebiegiem czuwał kol. Bogusław Łacina.

Andrzej Gaczorek – Sekretarz Regionu IPA Kraków