W sobotę 24 stycznia 2009 r. członkowie IPA Region Kraków dokonali podsumowania działalności w roku 2008. Na miejsce spotkania wybrano Park Wodny przy ul. Dobrego Pasterza 126, a obrady toczyły się w tzw. Sali Galaktycznej.
Na wstępie uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w końcu ubiegłego roku kol. Andrzeja Zaręby.
Część oficjalną poprzedziło wręczenie certyfikatów i odznak X lat IPA Sekcja Polska 23 koleżankom i kolegom.
Zagadnienia działalności Regionu – nasze osiągnięcia, plany na przyszłość przedstawił Przewodniczący Zarządu – Ryszard Grabski. Sprawozdanie finansowe złożył Skarbnik Regionu – Andrzej Trepka, a pracę i wnioski Komisji Rewizyjnej omówił Grzegorz Mikrut – członek Komisji Rewizyjnej.
Głosy w dyskusji poświęcone zostały zarówno zagadnieniom bieżącej działalności regionu oraz propagowaniu organizowanych przez siebie przedsięwzięć – zaproszenia do udziału (Andrzej Faber, Mieczysław Kubacki).
Z satysfakcją możemy poinformować, że w zebraniu uczestniczyło 105 osób, na ogólną liczbę 224 członków IPA Region Kraków. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy otrzymali bilet wstępu do Parku Wodnego, metalowy wizytownik z logo IPA Sekcja Polska oraz ostatni numer „Kwartalnika”.
Czas zebrania minął nam szybko, a nadwątlone siły uzupełniły różnego rodzaju napoje i smaczne gołąbki.