W dniu 27 stycznia 2007 r. zgodnie z wymogami statutowymi odbyło się zebranie sprawozdawcze IPA Region Kraków. Tym razem Zarząd zaproponował spotkanie w lokalu Klubu Artystów „WYSPIAŃSKI” przy ul. Łobzowskiej. Frekwencja dopisała gdyż wzięło w nim udział 64 członków. Zebraniu, jak zwykle perfekcyjnie, przewodniczył kol. Leszek Drozd. W spotkaniu wziął udział Prezes Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej kol. Mariusz Rzepka.. Dla członków, którzy ukończyli 10 letni staż członkowski zostały wręczone certyfikaty „10- lecia”.
W trakcie obrad uchwalono:
– zmiany regulaminu działania Regionu w zakresie zwiększenia celów statutowych.
– zachowanie wysokości składki członkowskiej na dotychczasowym poziomie.
Każdy uczestnik spotkania oprócz skromnego poczęstunku, otrzymał gadżet firmowy w postaci kubka z logo IPA Kraków.