Prezydium IPA Region Kraków zaprasza na zebranie sprawozdawcze Regionu za rok 2022, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 r. (sobota) o godz. 11:00 w budynku KWP w Krakowie ul. Mogilska 109.

Porządek zebrania:
• Powitanie przybyłych gości
• Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolantów
• Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał
• Sprawozdania Zarządu:
• Sprawozdanie Przewodniczącego – Ryszarda Grabskiego
• Sprawozdanie Sekretarza – Andrzeja Gaczorka
• Sprawozdanie Skarbnika – Andrzeja Trepki
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Andrzej Grochowina
• Głosowanie nad sprawozdaniami
• Omówienie kierunków działania na rok 2023

Liczymy na niezawodne przybycie.