W dniach 8–9 grudnia 2023 r. Arche Hotel Krakowska, w Warszawie, był miejscem dwudniowych obrad delegatów Grup Wojewódzkich Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja Polska. Uczestnikami kongresu byli również zaproszeni goście z kraju i z zagranicy, na czele z nowym Prezydentem Światowym IPA Martinem Hoffmannem z Austrii.
Kongres otworzył, a następnie, po wybraniu na Przewodniczącego Kongresu prowadził Piotr Wójcik, Prezydent Sekcji Polskiej IPA.
W pierwszym dniu delegaci wysłuchali sprawozdania kol. Piotra Wójcika, z działalności Prezydium Sekcji Polskiej w latach 2019–2023 oraz kol. Piotra Szymurskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sekcji Polskiej IPA z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym 2019-2023. Jednocześnie Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię działalności Prezydium Sekcji Polskiej w latach 2019–2023 oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej absolutorium za okres sprawozdawczy.
Czworo członków Prezydium Krajowego Zarządu, po uzyskaniu absolutorium oraz czterej członkowie Komisji Rewizyjnej, po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności, uzyskali mandat delegata na kongres (wszyscy wymienieni posiadali rekomendacje macierzystych grup wojewódzkich).
Następnie odbyły się wybory do Prezydium Krajowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyborach do Prezydium Krajowego Zarządu kandydowało 12 osób, spośród których ośmioro weszło w skład Prezydium.
–  Piotr WÓJCIK ― Prezydent
–  Witold DRZAŻDŻYŃSKI ― Wiceprezydent
–  Bartłomiej MAJCHRZAK ― Wiceprezydent
–  Janusz PODŻORSKI ― Wiceprezydent
–  Ewa DĘBOWSKA ― Sekretarz Generalny
–  Radosław SKUBINA ― Zastępca Sekretarza
–  Adam PIETRZKIEWICZ ― Skarbnik
–  Grzegorz SKRZYPEK ― Zastępca Skarbnika
–  Adam MATEŃKO ― Członek Prezydium
Nowo wybrana Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków:
– Józef GORZAŁKA ― Przewodniczący
–  Wojciech FRANCZAK
–  Mariusz JĘDRASIK
–  Jan MACIEJCZUK
–  Piotr PELC
Serdeczne gratulujemy wszystkim nowo wybranym. Życzymy wytrwałości i satysfakcji w wypełnianiu nowych obowiązków.
W drugim dniu dyskutowano i głosowano nad projektami zmian w Statucie Sekcji Polskiej IPA przedstawionymi przez kol. Elżbietę Gargulę, Przewodniczącą Komisji Statutowej.
Małopolską Grupę Wojewódzką IPA reprezentowali przedstawiciele Regionów: w Gorlicach: Aleksander Szymański; w Krakowie: Andrzej Gaczorek, Ryszard Grabski; w Nowym Sączu: Elżbieta Gargula; w Nowym Targu: Wojciech Frańczak, Lucjan Żółtek; w Tarnowie: Jolanta Bibro, Aneta Pyrek; w Zakopanem: Grzegorz Skrzypek, Jan Szymański.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Gaczorek