W dniach od 23 czerwca do 2 lipca 2007 roku korzystając z zaproszenia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Krakowie, członkowie naszego Regionu wzięli udział w wycieczce do Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji.