Spotkania i wymiana grup policjantów – członków Grup Wojewódzkich IPA Śląskiej i Małopolskiej oraz Hrabstwa Cambridge zapoczątkowane zostały w roku 2012. Tym razem w dniach od 3 do 8 marca 2014 r. czteroosobowa grupa policjantów – członków IPA: Krzysztof Burdak i Tomasz Wójtowicz z Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej oraz Janusz Podżorski i Tadeusz Jurczyński ze Śląskiej Grupy Wojewódzkiej, gościła u kolegów z Policji Angielskiej, w liczącej 18-tysięcy mieszkańców miejscowości March, w hrabstwie Cambridge…. Naszymi gospodarzami byli: Andy Sullivan, Martin Monger oraz Steve Bretherton. Pobyt w Anglii był bardzo pracowity, zaplanowany w szczegółach od pierwszego do ostatniego dnia. Już w pierwsze popołudnie po przylocie odbyliśmy spotkanie z Burmistrzem oraz członkami Rady Miasta March. Po tej wizycie w trakcie kolacji zostaliśmy przedstawieni Członkowi Parlamentu Izby Gmin Panu Steve Barclay. Od samego początku dało się odczuć ogromne przywiązanie, szacunek oraz utożsamianie się społeczeństwa angielskiego z ich tradycją i historią. Widać było chęć współuczestniczenia i angażowania się w życie lokalnej społeczności oraz współdziałania z lokalnymi władzami jak również z ich przedstawicielami w Parlamencie. Jak wiele atrakcji oferuje stolica Wielkiej Brytanii mogliśmy się przekonać w drugim dniu naszej wizyty, który w całości poświęcony został na zwiedzanie Londynu. Zapoczątkowała je wizyta w Pałacu Westminsterskim, miejscu posiedzeń obu izb Parlamentu Zjednoczonego Królestwa (Izby Lordów i Izby Gmin). Następnie wzdłuż Tamizy udaliśmy się na wieżę widokową skąd mogliśmy podziwiać okazałą panoramę miasta. Popołudnie spędziliśmy w jednej z atrakcyjnych części Londynu, Chinatown. Naszą uwagę przyciągały również odbywające się codziennie od setek lat ceremoniały, przemarsze czy uroczyste zmiany wart. Dzień zakończyliśmy udziałem w Ceremonii Kluczy – w jednym z najsłynniejszych ufortyfikowanych budynków na świecie Londyńskim Tower (Tower of London). Ceremonia Kluczy jest tradycją związaną z zamykaniem Tower of London, która odbywa się dokładnie o godzinie 21.53 nieprzerwanie, codziennie od 700 lat (odbywała się nawet w trakcie bombardowania Londynu podczas II Wojny Światowej). W ceremonii uczestniczą członkowie Straży Tower of London, tzw. Yeoman Warder w strojach historycznych. Dodać należy, że w związku z popularnością tego wydarzenia, aby uczestniczyć w przedstawieniu należy złożyć pisemny wniosek z przynajmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, a później uzyskać zgodę od zarządcy Tower (Rewident Governor). Trzeci dzień spędziliśmy w głównej siedzibie Policji Hrabstwa Cambridge w miejscowości Huntington. Po rozmowie z Komendantem na temat sposobu funkcjonowania jednostki, zwiedziliśmy strzelnicę oraz Centrum Dowodzenia. W Centrum Dowodzenia, w kilkuosobowych zespołach dla danego terenu, pracują policjanci i pracownicy cywilni. Część z nich, odpowiednicy naszych dyżurnych, jest odpowiedzialna za dyslokowanie i zadaniowanie poszczególnych patroli, pozostali na innym kanale dokonują różnego rodzaju sprawdzeń i ustaleń dla policjantów działających w terenie. Zanim jednak dyżurni otrzymają informację o zdarzeniu, informacja ta trafia do operatorów, którzy oceniają stopień ważności interwencji, a co za tym idzie decydują o kolejności jej przeprowadzania. Pracuje tam również policjant odpowiedzialny za obsługę automatycznego systemu skanowania tablic rejestracyjnych. Działanie systemu polega na automatycznym sczytywaniu numerów tablic rejestracyjnych pojazdów przez kamery umieszczone na stałe w różnych punktach przy drodze. W momencie „trafienia” na pojazd będący w zainteresowaniu Policji informacja o jego lokalizacji przesyłana jest do osoby obsługującej system, która analizuje otrzymaną wiadomość i wysyła informację do odpowiedniego dyspozytora, a później do najbliższego patrolu. Podczas wizyty w Huntington poznaliśmy również system pracy jednostki. Jednym z ciekawych rozwiązań jest wykorzystanie specjalnych, bardzo dobrze wyszkolonych i wyposażonych dwuosobowych patroli do wykonywania normalnej służby patrolowo-interwencyjnej. Patrole te poruszają się pojazdami typu Audi Q7, wyposażonymi w sprzęt do pokonywania barier, wyważania drzwi, apteczki do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, tarcze balistyczne, kamizelki kuloodporne i hełmy. Policjanci wyposażeni są w broń krótką (Glock) i długą (karabinki półautomatyczne HK), pistolety maszynowe oraz w broń gładko lufową (do pokonywania przeszkód technicznych). Wszyscy policjanci przechodzą obowiązkowe przeszkolenie paramedyczne. Zaznaczyć należy, że generalnie policjanci brytyjscy nie są wyposażeni w broń palną. Broń palna jest atrybutem wyselekcjonowanej, permanentnie szkolonej i egzaminowanej grupy funkcjonariuszy wydziałów Uzbrojonej Policji. Z zazdrością oglądaliśmy działanie laserowego skanera 3D RIEGL, urządzenia służącego policjantom ruchu drogowego do sporządzania elektronicznego obrazu miejsca zdarzenia drogowego. W czasie 3,5 minuty skanuje ono miejsce zdarzenia w zakresie 360 stopni i promieniu 400 m. W tym czasie powstaje 22 miliony pojedynczych punktów pomiarowych oraz 5 zdjęć. Na miejscu zdarzenia wykonuje się od 2 do 7 skanów. Z uzyskanych skanów tworzy się pełny obraz miejsca zdarzenia, który można obserwować z różnych perspektyw (daje to m.in. możliwość obserwowania otoczenia z perspektywy kierującego lub świadka). Istnieje również możliwość tworzenia filmu 3 D, odtwarzającego na podstawie śladów przebiegu zdarzeń o charakterze dynamicznym. Zdjęcia w fazie obróbki komputerowej służą nadaniu kolorów do tworzonego obrazu 3D. Kolejny, czwarty dzień naszego pobytu spędziliśmy na zapoznaniu się z pracą Komisariatu Policji w miejscowości March. Naszą uwagę przyciągało jego nowoczesne wyposażenie m.in. system Smart Water umożliwiający badanie w świetle ultrafioletowym cząsteczek wody osadzających się na ubraniu podejrzanego. Obsługa aresztu w swojej pracy oprócz monitoringu wizyjnego korzysta z systemu monitorowania oddechu osób osadzonych (w celach zainstalowane są specjalne sensory). W przypadku zatrzymania oddechu u osoby osadzonej włącza się sygnał alarmowy, który sygnalizuje fakt pełniącym służbę. Resztę dnia spędziliśmy na zwiedzaniu Peterborough, jednego z pierwszych ośrodków chrześcijaństwa w centralnej Anglii. W zawodowej części mieliśmy możliwość obejrzenia centrali miejskiego monitoringu, a następnie zwiedzaliśmy Katedrę św. Piotra jeden z największych i najładniejszych obiektów tego typu w Anglii. W jego wnętrzu znajduje się wiele zabytków religijnych oraz groby dwóch królowych – Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony króla Henryka VIII i Marii – królowej Szkotów. Wycieczka do stolicy hrabstwa Cambridgeshire miasta Cambridge, ważnego ośrodka przemysłowego, naukowego i turystycznego, zajęła nam ostatni dzień pobytu w Anglii. W rolę przewodnika wcielił się członek IPA, który w Ratuszu Miejskim pełni historyczną funkcję strażnika Burmistrza Cambridge. Jest to bardzo ważna funkcja w ceremoniale oficjalnych przyjęć, uroczystości i sprawowania władzy w mieście. Funkcja ta polega m.in. na noszeniu przed Burmistrzem buławy symbolizującej władzę w mieście i nadanie praw miejskich przez Króla. Strażnik jest pierwszą osobą która wita Jej Królewską Wysokość w trakcie wizyt w mieście i również jako ostatni żegna Królową. Swoją obecnością uprawomocnia zawierane umowy i porozumienia. W trakcie spaceru po mieście zwiedziliśmy St. John College, który w 2011 roku obchodził swoje 500-lecie oraz jeden z największych, najstarszych i najsłynniejszych pubów Cambridge – The Eagle. W trakcie naszej wizyty w March spotkaliśmy się ze wspaniałym przyjęciem. Nasi gospodarze zadbali o wszystkie jej szczegóły. Wizyty w jednostkach Policji stanowiły dla nas cenne doświadczenie zawodowe. Były okazją do porównania struktur, zadań, wyposażenia i wyszkolenia policjantów polskich i brytyjskich. Nie zabrakło też czasu na poznanie brytyjskich tradycji i zwyczajów, bogatej historii i kulturalnych atrakcji. Fakt, że mieszkaliśmy w prywatnych domach naszych gospodarzy umożliwił nam bliższe poznanie ich rodzin i codziennego życia.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Wojtowicz, Region IPA Kraków