Po kilkumiesięcznym okresie społecznej izolacji i zamrożenia działalności organizacyjnej w sobotnie przedpołudnie 20 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Regionu IPA Kraków. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mieliśmy się spotkać 14 marca br. by podsumować minioną kadencję 2017-20, dokonać wyboru władz na lata 2020-2024 oraz delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Rozpoczęcie obrad poprzedziła symboliczna minuta ciszy, którą obecni uczcili pamięć policjantów II Rzeczypospolitej, zamordowanych w 1940 roku przez NKWD w Twerze (80. rocznica Zbrodni Katyńskiej) oraz naszych zmarłych kolegów – Grzegorza Bohosiewicza i Tomasza Równiaka, którzy odeszli na wieczną wartę. Złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy biały i czerwony znicze przy obelisku „W hołdzie pomordowanym Policjantom II RP – Policjanci Województwa Małopolskiego – Katyń – Ostaszków – Twer – Miednoje”.

Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, że nad sprawnym przebiegiem zebrania czuwał niezawodny kol. Józef Wójciaczyk, obowiązki protokolantów pełniły kol. Ewa Wędzicha i Izabela Woźniak, natomiast: Barbara Łomnicka, Tomasz Wójtowicz i Grzegorz Świtka wchodzili w skład Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. Sprawozdania z działalności organizacyjnej w minionym 2019 roku przedstawili członkowie Prezydium Regionu IPA Kraków: Ryszard Grabski – Przewodniczący, Andrzej Gaczorek – Sekretarz i Andrzej Trepka – Skarbnik. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej Przewodniczący kol. Andrzej Grochowina.

Miło nam poinformować, że udział w działalności statutowych władz Regionu IPA Kraków w latach 2020-2024 zadeklarowali:

Prezydium:
Ryszard Grabski – Przewodniczący
Andrzej Gaczorek – Sekretarz
Krzysztof Dulewicz – Z-ca Sekretarza
Andrzej Trepka –Skarbnik
Izabela Woźniak – Członek Zarządu
Marcin Wieczorek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Grochowina – Przewodniczący Komisji
Janusz Chłoń – Członek Komisji
Wojciech Żmuda – Członek Komisji

Ponadto na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Region IPA Kraków reprezentować będzie 17 delegatów. Dodać należy, że na dzień 31 grudnia 2019 r. Region IPA Kraków liczył 424 osoby, w tym 42 kobiety.

Uczestnicy zebrania podjęli także niełatwą uchwałę o zmianie i podniesieniu wysokości składki członkowskiej do kwoty 90 zł z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Bardzo miłym akcentem zebrania było wręczenie okolicznościowej statuetki członkowi Zarządu Andrzejowi Gaczorkowi, za jego wieloletnią działalność w Zarządzie, oraz jubileuszowych certyfikatów i odznak kol. i kol.: Jerzemu Pardyle i Piotrowi Czabale. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Obok części oficjalnej, w przerwach, nie brakło czasu na załatwienie spraw organizacyjnych (składki, składki …), miłych rozmów i wspomnień. Nie brakło również tradycyjnych akcentów: słodkich wypieków, ciepłych i zimnych napoi, wspólnego posiłku oraz gadżetów IPA.

O godz. 14.30 przewodniczący obrad kol. Ryszard Grabski i kol. Józef Wójciaczyk poinformowali, że wyczerpano porządek zebrania, podziękowali serdecznie obecnym członkom Regionu IPA Kraków za obecność i ogłosili jego zakończenie.

W tegorocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Regionu IPA Kraków wzięło udział 62 członków.

Tekst: Andrzej Gaczorek & Foto: Andrzej Trepka

Sprawozdanie OPP za 2019