W sobotę 27 lutego 2016 roku w zabytkowym pałacyku przy zbiegu ulic Zyblikiewicza nr 1 i Westerplatte nr 17 (dawny Klub Garnizonowy a obecnie Klub Garnizonowy 6 Brygady Powietrznodesantowej), członkowie Regionu IPA Kraków ocenili swoją działalność w minionym – 2015 roku. Dokonano również wyboru delegatów, którzy będą reprezentować nas na Walnym Zebraniu Delegatów Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Dodać należy, że na Walnym Zebraniu MGW IPA (12 marca 2016 r.) wybierać będziemy delegatów na X Kongres Sekcji Polskiej IPA.
Podobnie jak w roku ubiegłym wielu uczestników Walnego Zebrania Regionu aktywnie włączyło się do zorganizowanej przez nas akcji charytatywnej – zbiórki książek dla wybranych placówek oświatowych lub domów kultury. W odpowiedzi na apel Prezydium Regionu koleżanki i koledzy przybywające na zebranie przynieśli ze sobą książki, które po selekcji przekażemy do bibliotek w szkołach, domach dziecka i klubach seniora. Ofiarodawcom gorąco dziękujemy.
Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Regionu Ryszard Grabski, który serdecznie powitał przybyłych. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został uzupełniony o wybór członka Komisji Rewizyjnej Regionu IPA Kraków po rezygnacji kol. Wiesława Opioły.
Przed rozpoczęciem obrad symboliczną minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszych Przyjaciół i Kolegów – Karola Popieli i Wiesława Drwięgi, którzy zmarli w minionym roku.
Po załatwieniu spraw formalnych: ustaleniu liczby uczestników, wyborach przewodniczącego zebrania (Ryszard Grabski), protokolanta (Elżbieta Miś) oraz trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej (Piotr Sułowski, Dariusz Kuś, Marcin Stokwiszewski) członkowie Prezydium Regionu IPA Kraków: Ryszard Grabski – przewodniczący i Andrzej Gaczorek – sekretarz, omówili działalność organizacyjną, natomiast Andrzej Trepka – skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe.
Odnosząc się do działalności Regionu i Prezydium w minionym roku kol. Andrzej Grochowina – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w oparciu o analizę dokumentacji przedstawionej do wglądu przez Prezydium Regionu postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz udzielenie absolutorium Prezydium Region IPA Kraków. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ustalono ponadto kierunki działalności Regionu na rok 2016. Są to m.in. propagowanie idei IPA – „Służba poprzez przyjaźń” i dalszy rozwój ilościowy Regionu, organizacja imprez rekreacyjnych, turystycznych i sportowych w kraju i jego granicami, kolejnych akcji charytatywnych, pozyskiwanie sojuszników wspierających nasze działania. Pragniemy także uregulować realizację projektu Praska – budowy Centrum Rehabilitacji i Domu Seniora, przy ul. Praskiej 64 w Krakowie.
Mandaty delegatów na Walne Zebranie Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z listy kandydatury zgłoszonych na listę główną otrzymali: Tomasz Seweryn, Andrzej Gaczorek, Andrzej Trepka, Piotr Sułowski, Marcin Wieczorek, Andrzej Grochowina, Andrzej Winconek, Dariusz Krzemiński, Szymon Nikiel, Ryszard Grabski, Grzegorz Świtek, Marek Kuźniar, Janusz Satko-Skawiński, Radosław Kożuch. W przypadkach losowych będziemy korzystać z delegatów z tzw. listy rezerwowej. Są nimi: Józef Wójciaczyk, Mieczysław Kubacki, Dariusz Kuś, Janusz Chłoń, Tomasz Bezwiński, Bogdan Bartyzel.
W trakcie zebrania członkowie Prezydium Regionu IPA Kraków Ryszard Grabski i Andrzej Gaczorek wręczyli wyróżnienia dla długoletnich stażem członków IPA Sekcja Polska. I tak, Certyfikaty i odznaki 20-sto letniego stażu otrzymało 8 osób, natomiast w gronie osób z 10-cio letnim stażem znalazło się 13 naszych koleżanek i kolegów. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Emocje i uśmiechy towarzyszyły wręczaniu nagród zwycięzcom quizów z tematyki bezpieczeństwa publicznego oraz zawodowej, a także losowaniu nagród specjalnych dla ofiarodawców książek do bibliotek szkolnych lub klubów seniora: sprzętu turystycznego i sportowego, polarów oraz voucherów do Cinema City. Nagroda główna – niespodzianka, czyli kuchenka mikrofalowa trafiła do kol. Mikołaja Juszczyka. Łącznie nagrody otrzymało 27 uczestników zebrania. Tradycyjnie też wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali organizacyjny gadżet Sekcji Polskiej IPA (przymiar wstęgowy zwijany, z klipsem umożliwiającym mocowanie do paska, zapis danych oraz pomiar poziomu).
Ok. godz. 14.20 Przewodniczący obradom członków Regionu IPA Kraków kol. Ryszard Grabski ogłosił, że zrealizowano porządek zebrania i ogłosił jego zakończenie. Końcowy akcent zebrania stanowił wspólny posiłek, który serwowała restauracja „AVANGARDA” znajdująca się w budynku Klubu 6 Brygady Powietrznodesantowej.
Specjalne podziękowania za wsparcie i pomoc w zabezpieczeniu kulinarnych potrzeb uczestników zebrania otrzymała Cukiernia „SOWA” i Mateusz Budek z Firmy „MAESTRO CAFE”. Dodać także należy, że przebieg zebrania w formie dokumentacji fotograficznej utrwalił kol. Szymon Nikiel. Więcej zdjęć znajdziecie w zakładce GALERIA.

Andrzej Gaczorek
Sekretarz Region IPA Kraków

 

2015 spr._OPP