Zakończyły się eliminacje miejskie XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali nagrody i gratulacje od organizatorów.

17 maja br. w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie przy ulicy Brożka, odbyło się uroczyste zakończenie oraz rozdanie nagród dla zwycięzców eliminacji miejskich XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Celem Turniejów było podnoszenie kultury społeczeństwa na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym dzieci i młodzieży szkolnej przez kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

Puchary i nagrody wręczył Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie nadkom. Paweł Jastrząb, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Tomasz Jemczura, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie Grzegorz Dyrkacz oraz Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa Zbigniew Ulman. W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele instytucji wspierających poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zwycięzcami Turnieju BRD w eliminacjach miejskich dla szkół podstawowych w kategorii wiekowej 10 – 12 lat zostali:
Miejsce I – Szkoła Podstawowa Nr 89 im. im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie,

Miejsce II – Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 7 w Krakowie,

Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie.

Zwycięzcami Turnieju BRD w eliminacjach miejskich dla szkół podstawowych w kategorii wiekowej powyżej 12 lat zostali:
Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Miejsce II – Szkoła Podstawowa nr 82 im. im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie

Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie

Zwycięzcami Turnieju Motoryzacyjnego w eliminacjach miejskich dla szkół ponadpodstawowych zostali:
Miejsce I – Zespół Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

Miejsce II – Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

Miejsce III – Zespół Szkół Budowlanych nr 1 im. w Krakowie

Gratulujemy zwycięzcom!

opr. MW