W dniu 17 kwietnia 2012 r. w obecności Naczelnika Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Krzysztofa Burdaka oraz zaproszonych gości odbyło się uroczyste rozpoczęcie eliminacji miejskich XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju brało udział 29 szkól podstawowych i 15 szkół gimnazjalnych z terenu miasta Krakowa, które były reprezentowane przez 3-osobowe drużyny. Część teoretyczną oraz praktyczną turnieju przeprowadzono na terenie Parku Wodnego w Krakowie. Uczestnicy konkursu po napisaniu testu z zakresu wiedzy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pierwszej pomocy przedmedycznej przystąpili do części praktycznej która odbyła się przy Parku Wodnym na ul. Dobrego Pasterza w Krakowie. Część praktyczna polegała na pokonaniu toru przeszkód oraz przejechaniu miasteczka ruchu drogowego z zastosowaniem się do sygnałów i znaków drogowych.
Zwycięzcami Turnieju BRD w eliminacjach miejskich dla szkól podstawowych w roku 2012 zostały:
– Miejsce I Szkoła Podstawowa Nr 162 im. gen Władysława Szafera w Krakowie
– Miejsce II Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
– Miejsce III Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdr. por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie
Zwycięzcami Turnieju dla szkół gimnazjalnych zostały:
– Miejsce I Gimnazjum Nr 42 im. gen Władysława Andersa w Krakowie
– Miejsce II Gimnazjum Nr 17 im. Artura Grottgera w Krakowie
– Miejsce III Gimnazjum Nr 74 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie
W dniu 24 kwietnia 2012 r. odbyły eliminacje miejskie do XVI Turnieju Motoryzacyjnego dla szkól ponadgimnazjalnych. W eliminacjach tych wzięło udział 30 zawodników reprezentujących 10 szkół. Część teoretyczna oraz praktyczna miała miejsce na terenie ośrodka LOK przy ul. Centralnej w Krakowie. Każdy uczestnik przystąpił do części teoretycznej, natomiast do części praktycznej wytypowani zostali przez opiekuna dwaj zawodnicy. Jedna z konkurencji polegała na przejechaniu toru przeszkód samochodem z zamontowanym talerzem Stewarta, natomiast druga z konkurencji polegała na pokonaniu tego toru motorowerem. Obie te konkurencje wykonywane były przez zawodników na czas. Jeden z wylosowanych zawodników z drużyn wykonywał zadanie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zwycięzcami Turnieju Motoryzacyjnego w eliminacjach miejskich dla szkól ponadgimnazjalnych w roku 2012 zostały:
– Miejsce I Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
– Miejsce II Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
– Miejsce III Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie
W dniu 28 maja 2012 roku w Krakowie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie orz rozdanie nagród dla zwycięzców eliminacji miejskich XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz XVI Turnieju Motoryzacyjnego. Uroczystość została poprzedzona występem artystycznym dzieci z Przedszkola nr 177 im. Czesława janczarskiego w Krakowie reżyserowanym przez Panią Kingę Bołoz. Przedszkolaki w piosenkach i wierszach przekazały zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się w ruchu drogowym. Puchary i nagrody wręczał Komendant Miejski Policji w Krakowie mł. insp. Wadim Dyba, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Krzysztof Burdak, Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kom. Tomasz Seweryn, Prezes Region IPA Kraków Pan Ryszard Grabski, Małopolski v–ce Kurator Oświaty Pan Grzegorz Baran oraz przedstawiciele instytucji wspierających poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Celem Turniejów było odnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie znajomości przepisów ruchu drogowego, wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej praz propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze.

asp. Ewa Klementowska