Już od 2009 roku Region IPA Kraków sprawuje patronat nad Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie przy ul. Praskiej 64. Ośrodek ten skupia dzieci o bardzo głębokim upośledzeniu umysłowym i ruchowym, w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat. Policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej zrzeszeni w Regionie IPA Kraków corocznie ofiarowują dla wychowanków ośrodka sprzęt rehabilitacyjny, organizują wycieczki, a także poświęcają swój prywatny czas, wykonując różne prace porządkowe. Ukoronowaniem naszej dotychczasowej działalności na rzecz podopiecznych SOSW nr 3 w Krakowie było przekazanie do użytkowania „ogródka jordanowsko – sensorycznego”, którego koszt wykonania zamknął się w kwocie 50.000 zł. Uroczystość ta odbyła się w dniu 4 czerwca br. w ramach obchodów Dnia Dziecka i V Pikniku Rodzinnego pod hasłem: „ Dalej do celu – RAZEM” , w którym udział wzięło ponad 250 osób. W uroczystym przekazaniu ogródka uczestniczyli: Prezydent Sekcji Polskiej IPA – Fryderyk Orepuk, Prezes MGW IPA – Ryszard Grabski, członkowie Prezydium Regionu IPA Kraków: Andrzej Trepka, Tomasz Seweryn, Józef Wójciaczyk, przedstawiciele Władz Miasta i Dzielnicy VIII, a także zaproszeni goście.
„Akt fundacji” na ręce Pani Dyrektor Ośrodka Małgorzaty Kulki złożył w imieniu Regionu IPA Kraków kol. Ryszard Grabski, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, symbolizujące oficjalne oddanie ogródka do użytku. Na wniosek grona pedagogicznego ośrodka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie za okazaną wrażliwość i troskę oraz serdeczną pomoc udzielaną dzieciom i ich rodzinom, przyznało dla Regionu IPA Kraków „DYPLOM PRZYJACIELA DZIECKA”. W imieniu członków stowarzyszenia odebrał go od Prezesa TPD w Krakowie – Pana Romana Ficka, Prezydent SP IPA kol. Fryderyk Orepuk. Natomiast kol. Ryszard Grabski za pracę społeczną dla dobra dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, został indywidualnie wyróżniony odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Odznakę wręczył Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych – Pan Bogdan Dąsal. Dziękując za wyróżnienia Prezes MGW IPA podkreślił, że dzisiejsza darowizna jest zamknięciem I etapu w zakresie świadczenia pakietu charytatywnego w ramach stworzenia platformy rehabilitacyjnej dla wychowanków ośrodka. Kolejnym etapem będzie udostępnienie dla dzieci basenu rehabilitacyjnego, w budowanym przez nas Centrum Rehabilitacji i domu seniora.
Po zakończeniu części oficjalnej dzieci wraz z wolontariuszami wzięły udział „W MARSZU RAZEM” , w którym sam fakt uczestniczenia był dla niektórych dużym wyzwaniem, ale jednocześnie formą terapii zajęciowej. Po minięciu linii mety wszyscy otrzymali medale za uczestnictwo, a policjanci z krakowskiej drogówki wręczali opaski odblaskowe oraz nagrody ufundowane przez Region IPA Kraków (plecaki, maty, kije do nordic walkking, piłki itp.). Podczas trwającego do godzin popołudniowych festynu, przy zabawie i grillu mile spędzały czas zarówno dzieciaki jak i inni uczestnicy spotkania. Natomiast policjanci oraz funkcjonariusze Straży Granicznej z Balic, prezentowali uczestnikom sprzęt służbowy i propagowali bezpieczne zachowanie na drodze, a także w kontaktach z psami.
Warto dodać, że na terenie ogródka zasadzono kilkanaście młodych drzewek. W celu upamiętnienia osób szczególnie zasłużonych dla jego powstania jedną z lip nazwano „Małgośka”, natomiast jeden z buków „Rysiek”.

Tekst: Andrzej Trepka, zdjęcia: Iwona Kukla, Józef Wójciaczyk.