Na co „idą” Twoje składki ?

  • Wpisowe / jednorazowo / – 100 zł – w tym wyrobienie legitymacji /Sekcja Polska /
  • Składka / corocznie / – 90 zł, a z tego:
  • koszt zakupu legitymacji …….. – 40 zł – / Sekcja Polska /
  • składka na rzecz MGW …….. – 5 zł
  • składka REGIONU ………. – 45 zł

Kwota 45 zł jest tym majątkiem, za pomocą którego realizujemy zadania statutowe Regionu IPA Kraków .

UWAGA !!!
Zgodnie z uchwałą nr 9/2020 Walnego Zebrania Członków IPA Region Kraków z dnia 20 czerwca 2020 r., od dnia 01 stycznia 2021 roku składka członkowska została podniesiona do kwoty 90 zł.