Uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy legitymacje członkowskie IPA. Akcję ich wydawania rozpoczynamy 8 lutego w godz. 10.00 – 14.00.

Kolejne dni to: 9, 10, 11 i 12 bm. w godz. 9.00 – 14.00 w naszej siedzibie przy ul. Mogilskiej.

Przypominam, że tegoroczna składka członkowska to kwota 90 zł. płatna jednorazowo. Mile widzialne wpłaty bezpośrednio na konto 86 1600 1013 0002 0012 8111 5001.

Dokonując wpłaty jako tytuł przelewu proszę wpisać: składka członkowska za 2021.

Sekretarz Regionu IPA Kraków – Andrzej Gaczorek