W sobotę 23 września 2023 r. w hotelu „Litwiński” w Tęgoborzy odbyło się zebranie delegatów Regionów Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
Po załatwieniu spraw formalnych m.in. wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, protokolanta, komisji uchwał i wniosków, komisji mandatowo-skrutacyjnej jego uczestnicy dokonali wyboru 10 delegatów na XIII Kongres Delegatów Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA).
Delegatami na Kongres Delegatów Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) zostali wybrani: Jolanta Bibro, Wojciech Frańczak, Andrzej Gaczorek, Ryszard Grabski, Aneta Pyrek, Grzegorz Skrzypek, Aleksander Szymański, Jan Szymański, Andrzej Trepka, Lucjan Żółtek.
Rekomendację mandatu delegata otrzymał także kol. Zbigniew Tomaszek, członek Krajowego Prezydium SP IPA.
Ustalono także listę rezerwową — kandydatów z największą˛ liczbą głosów, który nie otrzymali mandatu na funkcję delegata: Elżbieta Gargula, Marcin Wieczorek, Walenty Padula, Andrzej Kozioł, Dariusz Ociepka.
Miłym akcentem spotkania było odznaczenie Medalem „Za wyróżniającą się działalność statutową” — wyróżniających się wieloletnią działalnością organizacyjną. Złotym Medalem został uhonorowany kol. Józef Wójciaczyk, a Srebrny Medal otrzymał kol. Marcin Wieczorek.
XIII Kongres Delegatów Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) odbędzie się w dniach 8—10 grudnia 2023 r. w Warszawie, w hotelu „Arche Krakowska”.

Tekst i foto: A. Gaczorek