Odpowiadając na apel Regionu IPA w Tarnowie zakupiliśmy i przekazaliśmy środki medyczne, niezbędne w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. W miarę naszych możliwości i zaistniałych potrzeb, akcję będziemy kontynuować