W bieżącym roku, po raz drugi w swojej historii, członkowie Regionu IPA Kraków uczestniczyli w realizacji zadań staży zagranicznych dzięki którym młodzi funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej mają możliwość poznania bliżej jak pracują koledzy z innych państw.
W okresie dwóch tygodni, w dniach od 14 do 28 lipca 2013 r. w ramach projektów Young Police Officers i Placement Programme gościliśmy w Krakowie constable Catherine Milliken – policjantkę z Londonderry (prowincja Ulster), pełniącą aktualnie służbę jako odpowiednik naszego dzielnicowego. Jest ona członkinią 2 Regionu IPA Irlandia Północna. Opracowany przez Zarząd Regionu IPA Kraków program pobytu naszego gościa miał m.in. na celu umożliwić poznanie struktury organizacyjnej, działalności i problematyki służby Polskiej Policji na przykładzie wybranych jednostek Małopolskiej Policji. W programie uwzględnione zostały również turystyczne walory Krakowa i jego okolic. W drugim dniu pobytu, z założenia dniu organizacyjnym, nasz gość spotkał się z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie mł. insp. Bogdanem Syrkiem i Z-cą Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Pawłem Maciejowskim. Spotkanie było okazją do prezentacji miejscowej komendy, jej struktury i najważniejszych problemów jakie na co dzień rozwiązują nasi funkcjonariusze. Dla pełnego obrazu funkcjonowania struktur KMP zorganizowano również wizyty na SWD oraz w Zespole Dochodzeniowo–Śledczym V KP w Krakowie, w którym to na co dzień pełni służbę st. post. Aleksandra Gaczorek-Adamczyk.
W kolejnych dniach stażu Catherine pod opieką Aleksandry Gaczorek-Adamczyk poznawała specyfikę działania polskiej Policji poprzez udział w codziennych działaniach wydziałów KWP: Laboratorium Kryminalistycznego, Prewencji, Konwojowego. Miała okazję przyjrzeć się procedurom interwencji i działań policjantów Ruchu Drogowego, Komisariatu Wodnego oraz Referatów Sztabu Policji KMP w Krakowie. Z dużym zainteresowaniem „po cywilnemu” uczestniczyła w służbie policjantów referatu wywiadowczego w dniu meczu piłki nożnej pomiędzy zespołami „Wisły” Kraków i „Górnika” Zabrze, inaugurującego rozgrywki nowego sezonu ekstraklasy w Krakowie – brała udział w patrolowaniu tras przejazdu kibiców drużyn gospodarzy i gości, a następnie obserwowała działania służb zabezpieczających przebieg meczu na stadionie i poza stadionem, w tym pracę centrum dowodzenia tych służb i operatorów monitoringu. Wielu wrażeń dostarczył Catherine pokaz sprzętu policjantów SPAP-u, wizyta w Sekcji Lotnictwa Policyjnego, udział w szkoleniu kompanii Oddziału Prewencji na poligonie Pasternik oraz praktyczna część prezentacji programu szkolenia strzeleckiego. Dodać należy, że przez trzy lata pełniła ona służbę patrolowo-interwencyjną. Trudno jest opisać szczegółowo każdy dzień stażu naszej koleżanki. Spotkania z pracującymi w tym czasie policjantami stanowiły okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z wieloma aspektami służby. Porównywane były m.in. systemy szkolenia i przygotowania do służby w Polsce i Irlandii Północnej, umundurowanie, wyposażenie, procedury interwencji i ich bezpieczeństwo, dokumentowanie czynności służbowych. Z zazdrością Catherine oglądała warunki pracy policjantów w nowych obiektach policyjnych VI KP w Krakowie czy KMP w Nowym Sączu. Obecność naszego gościa w obiekcie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej stanowiła okazję do spotkania z członkami Zarządu Regionu IPA Kraków, zapoznania się działalnością regionu, zbiorami elementów umundurowania policyjnego, organizacyjnych plakietek, proporczyków i innych gadżetów polskich i zagranicznych. Constable Catherine Milliken oddała także hołd funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńcom z obozu w Ostaszkowie pomordowanym przez NKWD w 1940 roku, o których przypomina obelisk znajdujący się na terenie KWP w Krakowie. Poza służbową częścią programu Catherine podziwiała panoramę Krakowa z wysokości Kopca Kościuszki oraz pomieszczeń hejnalisty na wieży Kościoła Mariackiego, zwiedziła Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Ojców i Pieskową Skałę, wystawę w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, Kopalnię Soli w Wieliczce, Limanową, Stary i Nowy Sącz. Była także goszczona w domach naszych policjantów. Podsumowanie stażowego pobytu constable Catherine Milliken miało miejsce na ziemi sądeckiej w trakcie obchodów Święta Policji Polskiej w Małopolsce. Udział w obchodach Święta Policji stanowił okazję do spotkania i rozmów z inspektorem Jackiem Fabisiakiem i inspektorem Markiem Woźniczką Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz v-ce Prezydentem Sekcji Polskiej IPA Elżbietą Gargulą. Podczas rozmów Catherine dawała wyraz swojego zadowolenia z pobytu w Polsce. Dziękowała za naszą otwartość, gościnność i serdeczne przyjęcie, których doświadczała każdego dnia. Pobyt w naszym kraju dał jej możliwość poznania różnych aspektów działalności Polskiej Policji i ludzi w niej pracujących. Żegnaliśmy się z żalem i nadzieją, że zawarte znajomości i zawiązane przyjaźnie pozostaną na długi czas w naszej pamięci i sercach, a Polskę, Kraków, polskich policjantów i wspólnie spędzony czas będą przypominały Catherine otrzymane upominki. Do zobaczenia w Londonderry …W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy brali udział w organizacji pobytu naszej angielskiej koleżanki, kierownictwu KWP i KMP w Krakowie, naczelnikom wydziałów, członkom Regionu IPA Kraków, a głównie Aleksandrze Gaczorek-Adamczyk, Łukaszowi Adamczykowi i Kamilowi Dacka, którzy wcielili się w rolę troskliwych cicerone.
Ps.
Catherine miała również okazję by, w krótkiej rozmowie telefonicznej, podzielić się swoimi wrażeniami z pobytu w Polsce i naszym mieście z Arkadiuszem Skrzypczakiem, Prezydentem IPA Sekcja Polska.

Tekst: Andrzej Gaczorek – Sekretarz Regionu IPA Kraków
Foto: Aleksandra Gaczorek-Adamczyk