W imieniu Prezydium IPA Region Kraków zapraszamy członków i sympatyków IPA wraz z rodzinami, do udziału w pikniku strzeleckim, który odbędzie się w sobotę 14 sierpnia br. w godzinach od 10:00 do 18:00 na terenie strzelnicy „Laki Strzał” w Makowie (pow. Miechów).

Do dyspozycji:

– jedna oś 50 metrowa z 3 stanowiskami strzeleckimi pod wiatą;

– dwie osie 10 metrowa z 2 stanowiskami strzeleckimi pod wiatą;

– jedna oś 10 metrowa z 2 stanowiskami strzeleckimi bez wiaty (jedna z osi przeznaczona będzie do strzelania z broni pneumatycznej).

Wpisowe dla członków IPA i ich rodzin 25 PLN, dla pozostałych 40 PLN (dzieci do lat 14 bezpłatnie).
W ramach wpisowego oferujemy strzelnicę, broń, opiekę instruktorską oraz coś pysznego z grilla. Amunicję wykupują indywidualnie osoby zainteresowane jej zużyciem w cenie:

– 9×19 1,5 zł/szt.

– 5,56/7,62 3 zł/szt.

– 12 GA (strzelba) 2,5 zł/szt.

– 22lr (boczny zapłon) 30 zł/50 szt.

Przykładowy pakiet strzelecki:

– 10 strzałów z pistoletu 9 mm

– 10 strzałów z karabinka 5,56 lub 7,62

– 5 strzałów ze strzelby gładkolufowej

koszt całkowity 57,50 PLN.

Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela szczegółowych informacji kol. Krzysztof Dulewicz tel: 603-626-558 w terminie do 06.08.2021 roku.