W piątkowy wieczór 17 stycznia 2020 roku, korzystając z gościnności naszego długoletniego Przyjaciela – pana Jacka Legendziewicza, spotkaliśmy się w restauracji hotelu „Galaxy” przy ul. Gęsiej 22a w Krakowie.

Przybyłych powitał Przewodniczący Regionu IPA Kraków Ryszard Grabski, dziękując za liczne przybycie. Wśród nich wymienić należy przedstawicieli Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w osobach Pawła Pasternaka oraz Dariusza Walczaka. W „Noworocznym Spotkaniu Przyjaciół IPA” obok sympatyków, którzy wspierają nasze działania już od dawna, znaleźli się również tacy, którzy po raz pierwszy zostali uhonorowani tytułem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. Legitymacje wręczali przedstawiciele Prezydium Regionu IPA Kraków – Ryszard Grabski i Krzysztof Dulewicz. Dalszą część wieczoru wypełniły wspólna zabawa oraz wzajemne rozmowy, powodujące nawiązanie nowych a także utrwalenie starych przyjaźni.
Tekst i foto: AT.