Od kilku lat, w miesiącu grudniu, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, a wśród nich członkowie Regionu IPA Kraków angażują się w akcję pod nazwą „Niebieski Mikołaj”. Inicjatywa polega na pomocy najmłodszym w trudnym dla każdego momencie, pobytu w szpitalu.
W dniach 6 i 7 grudnia 2018 roku, Święty Mikołaj wraz z policyjną maskotką – Inspektorem Wawelkiem, odwiedził oddziały dziecięce w krakowskich szpitalach specjalistycznych: im. Jana Pawła II, im. Św. Ludwika i im. Stefana Żeromskiego oraz CM UJ w Krakowie – Prokocimiu.
Ponieważ w Krakowie nie było jeszcze śniegu Święty Mikołaj poruszał się na policyjnym motocyklu, w asyście policjantów ruchu drogowego. W orszaku w rolę elfów i skrzatów – asystentów Świętego, wcielili się policjanci z wydziałów Ruchu Drogowego, Zastępca Komendanta V Komisariatu Policji w Krakowie nadkom. Tomasz Seweryn oraz policjanci Prewencji KMP w Krakowie i przedstawiciele Zarządu Terenowego NSZZP KMP Krakowie. Wszędzie zainteresowanie wzbudzała policyjna maskotka – Inspektor Wawelek, w którego rolę wcielił się Grzegorz Świtka z WRD KMP i IPA Kraków.
Tego dnia w szpitalach na oddziałach dziecięcych nie było dziecka, które nie zobaczyłoby Świętego Mikołaja. Ulubieniec wszystkich dzieci najpierw spotkał się z tymi, którym stan zdrowia pozwalał na opuszczenie łóżek i szpitalnych sal. Do tych, które musiały pozostać w swoich łóżkach Święty przyszedł osobiście. Każde dziecko otrzymało z jego rąk świąteczny upominek. W paczkach znajdowały się m.in. opaski odblaskowe, dzięki którym będą mogły poruszać się bezpiecznie po drogach, a także słodycze i zabawki.
Niejako przy okazji, policjanci przekazywali informacje na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, zagrożeń i w jaki sposób można ich unikać, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Dzieci mogły także wykonać pamiątkowe daktyloskopie.
W spotkaniu z małymi pacjentami CM UJ w Krakowie – Prokocimiu i Festynie Świętego Mikołaja uczestniczył Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak. Również tutaj w ręce dzieciaków trafiły słodycze, odblaski, zabawki i maskotki.
Raz jeszcze dzięki inicjatywie krakowskich policjantów i członków Region IPA Kraków hospitalizowane dzieci mogły na chwilę zapomnieć o chorobie, a na ich twarzach zagościły radość i uśmiech. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, sponsorom, darczyńcom, którzy wsparli naszą akcję.