Wczesna wiosna to czas, kiedy temperatura powietrza stopniowo rośnie, a dłuższe dni zachęcają do spacerów i wycieczek, poznawania atrakcji Krakowa i województwa małopolskiego. Wśród osób odwiedzających nasz region są również członkowie IPA, z różnych zakątków świata – będący w służbie, jak i emeryci. Są oni także zainteresowani nawiązaniem kontaktów, wymianą doświadczeń zawodowych oraz naszywek i odznak Policji, Wojska i innych służb mundurowych. Przy okazji doskonalimy swoje umiejętności językowe, a nawiązywane znajomości mogą być przydatne przy organizacji samodzielnych wakacji za granicą.
Już w bieżącym roku mieliśmy okazję do spotkań z:
– Stewart Conor (Szkocja):
– Antonio Semeraro (Włochy):
– Oke Matthiesen (Niemcy):
W lipcu swój przyjazd awizuje kol. Robert Flynn (USA)
Ponawiamy prośbę do Koleżanek/Kolegów znających języki obce o pomoc w kontaktach z odwiedzającymi nasze miasto indywidualnie lub grupowo kolegami z zagranicy — zgłoszenia proszę składać na nr tel. 663-405-060.