Uprzejmie informuję, że Referat Legitymacji Sekcji Polskiej IPA jest przygotowany do wydawania w roku 2024 legitymacji członkowskich w wersji ze zdjęciem.
W związku z powyższym uprzejmie proszę osoby zainteresowane o dostarczenie aktualnego zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) do Sekretarza Region IPA Kraków w terminie do 30 września br. Podpisane czytelnie zdjęcie można dostarczyć osobiście lub listownie na adres:
Andrzej Gaczorek
Region IPA Kraków
ul. Mogilska 109
31-571 KRAKÓW
Nic na siłę! Kto nie chce nie musi mieć legitymacji ze zdjęciem! Zawsze jest możliwość ich wydania w późniejszym terminie.
Przypominamy, że składka członkowska wynosi 90 zł. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe Regionu: 86 1600 1013 0002 0012 8111 5001   z adnotacją: Składka członkowska 2023.
Ps. W przypadku opłaconej składki odbioru legitymacji i naklejki może dokonać osoba upoważniona.

Zarząd Regionu IPA Kraków