1.  Uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy legitymacje członkowskie i naklejki na szyby samochodowe.
Legitymacje wydawane będą w dniach 6, 7 i 8 oraz 14 i 15 lutego br. w godz. 10.oo – 14.oo.
Można będzie także odebrać kalendarz ścienny /trójdzielny/ na rok 2024, kolejny numer kwartalnika Sekcji Polskiej IPA załatwić sprawy członkowskie – czekamy na zaległe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm /szerokość x wysokość/ podpisane czytelnie.
Przesyłka z gadżetem na rok 2024 – ładowarka do telefonów komórkowych w drodze.
Prosimy o aktualizację/zgłaszanie zmian numeru telefonu, co ułatwi nam wzajemne kontakty.
2.  Przypominamy, że wysokość składki członkowskiej wynosi 90 zł. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe Regionu:  86 1600 1013 0002 0012 8111 5001 z adnotacją: składka członkowska 2024.
3.  Zainteresowanych wstąpieniem do IPA Sekcja Polska informujemy, że przy zapisie wymagane jest dostarczenie deklaracji członkowskiej (wypełnionej maszynowo), dokonanie wpłaty składki i wpisowego (łączna kwota 190 zł) oraz 1 (jedno) zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) podpisane czytelnie.
Deklaracje przyjmowane są w godzinach dyżurów członków Zarządu Regionu IPA Kraków. Czas oczekiwania na legitymację wynosi ok. 4 tygodnie.

Kraków, 30 stycznia 2024 r.                                                                    Zarząd Regionu IPA Kraków