Jubileusze, okrągłe rocznice skłaniają do podsumowań minionych lat, oceny tego co udało się zrealizować, co było dobre, a co wymaga zmian i dopracowania.
Po raz pierwszy z ideą i celami działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA policjanci krakowscy zetknęli się latem 1990 roku za sprawą policjantów francuskich – członków Region IPA Loire–Atlantique–Vendée z Nantes i jej ówczesnego Prezydenta Jean Claude Gillardin. Polscy policjanci, którzy zapoznali się z ideą stowarzyszenia i którym bliskie były cele tej międzynarodowej organizacji podjęli intensywne działania w celu powołania jej struktur w Polsce. W stosunkowo krótkim okresie czasu uzyskano zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na utworzenie i rozpoczęcie działalności Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA (4 lipca 1991 r.). Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Sądowego w Poznaniu 13 stycznia 1992 r. Sekcja Polska stała się pełnoprawnym członkiem IPA 6 listopada 1992 r.
Za oficjalną datę utworzenia struktur IPA na terenie Małopolski przyjmujemy 8 września 1992 roku dzień, w którym dokonano wyboru Zarządu Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. W pierwszym historycznym posiedzeniu komitetu założycielskiego uczestniczyło 20 policjantów pełniących służbę w wydziałach KWP w Krakowie. W skład pierwszego Zarządu weszli członkowie-założyciele: Przewodniczący — Andrzej Faber, Sekretarz — Janusz Smolik, Skarbnik — Andrzej Karpeta, Członek Zarządu — Leszek Górak. Wkrótce akces przynależności do Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA złożyli funkcjonariusze z Zakopanego, a nawet Dukli, Krosna, Lublina, Opola, Sandomierza i Tarnobrzegu. Równolegle powstały grupy wojewódzkie w Nowym Sączu i Tarnowie.
I tak się zaczęło …
Obchody 30-lecia Regionu IPA Kraków odbyły się 27 maja 2023 r. w hotelu Galaxy, na krakowskim Kazimierzu. Uczestniczyli w nich ci, którzy tworzyli naszą historię i dzień dzisiejszy, wieloletni przyjaciele i sympatycy wspierający w różnej formie działalność i realizację celów statutowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Uroczysta Gala zgromadziła ponad 160 osób, które zjechały do Krakowa z różnych stron by złożyć Jubilatom życzenia i gratulacje oraz włączyć się do wspólnego świętowania. Powszechną uwagę przyciągał David McGirr, Ambasador Wielokulturowości Miasta Krakowa, ubrany w tradycyjny szkocki strój. Przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości w multimedialnej prezentacji pt. „30. lat Region IPA Kraków” (przygotowanej przez Agnieszkę Borowy i Andrzeja Gaczorka) zaprezentowano naszym Gościom wybrane fakty i postacie związane z historią Regionu IPA Kraków. Niestety, niektórych z nich nie ma dzisiaj wśród nas …
Przybyłych Gości powitali prowadzący Galę – Joanna Sienkiewicz i Andrzej Gaczorek. Jubileuszowe spotkanie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz, urzędów i instytucji – nie tylko z Krakowa, formacji mundurowych, organizacji pozarządowych i społecznych, przedsiębiorcy, reprezentanci zaprzyjaźnionych Grup Wojewódzkich SP IPA oraz Regionów IPA. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień nadanych uchwałą Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska z 18 marca 2022 r. W imieniu Prezydenta Sekcji Polskiej IPA Piotra Wójcika odznaczenia wręczył Prezes Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Aleksander Szymański.
• Złoty „Krzyż Zasługi IPA Sekcja Polska” otrzymali:  Andrzej Gaczorek, Ryszard Grabski, Andrzej Grochowina, Andrzej Trepka
• Srebrny Medal „Za wyróżniającą się działalność statutową” otrzymał:  Krzysztof Dulewicz
• Brązowy Medal „Za wyróżniającą się działalność statutową” otrzymali: Krzysztof Burdak, Elżbieta Miś, Ewa Wędzicha, Tomasz Wójtowicz.
Jakież było zdumienie Tomka Wójtowicza, gdy w momencie dekoracji usłyszał z sali urodzinowe życzenia i gromkie, chóralne „100 lat”. Okazało się, że przyjaciele popularnego Tomka pamiętali o dacie jego urodzin i przygotowali mu sympatyczną niespodziankę . Z kronikarskiego obowiązku odnotować należy, że odznaczono także: Józefa Wójciaczyka, Mariusza Rzepkę, Tomasza Seweryna i Janusza Chłonia, którym względy losowe uniemożliwiły odbiór wyróżnień.
Niecodzienny – międzynarodowy – charakter miało wręczenie wyróżnień z okazji wieloletniej przynależności do Stowarzyszenia, które otrzymali David McGirr, członek IPA Scotland (Region 1 UK) legitymujący się czterdziestoletnim stażem członkowskim i Bogusław Skwarczyński członek Regionu IPA Kraków z trzydziestoletnim stażem członkowskim, jeden z seniorów MGW i Regionu IPA Kraków. Szczególnym punktem programu było wręczenie legitymacji potwierdzających nadanie tytułu „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. Legitymacje odebrało 15 osób. Zasłużeni członkowie IPA działają w Regionie IPA Kraków od wielu lat. Na miarę sił i czasu wolnego od obowiązków zawodowych w różnej formie wspierają statutową działalność, a także uczestniczą w bieżącej działalności. Są ambasadorami i promotorami IPA w miejscach zamieszkania i pracy.
Na przestrzeni trzydziestu lat istnienia struktur IPA w Krakowie współpracowaliśmy z wieloma podmiotami bez których realizacja celów statutowych byłaby trudna, a być może wręcz niemożliwa. W uznaniu wieloletniej owocnej współpracy, zaangażowania i osobistego wkładu w dzieło rozwoju Stowarzyszenia, decyzją Zarządu Regionu IPA Kraków specjalnie stworzone na tę okazję podziękowania wręczono 25 osobom. Uhonorowano również 50 osób, których długoletnia przyjaźń starania, praca, pomysły i zaangażowanie przyczyniły się do rozwoju Regionu IPA Kraków i ugruntowania jego obecnej pozycji w strukturach MGW IPA, środowisku policyjnym i na szczeblu lokalnym.
Składanie „urodzinowych” życzeń i przyjmowanie wyjątkowych upominków okazało się tym punktem programu, który przedłużył się ponad plany organizatorów. W imieniu Zarządu i Członków Regionu IPA Kraków życzenia i gratulacje przyjmował przewodniczący Ryszard Grabski. List z gratulacjami i życzeniami dalszej pomyślności od prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego odczytał Andrzej Gaczorek – sekretarz regionu. Pisemnie lub osobiście gratulacje z okazji jubileuszu złożyli także: insp. Zbigniew Nowak Komendant Miejski Policji w Krakowie, insp. dr Krzysztof Dymura Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, Zbigniew Ulman Z-ca Komendanta SMMK, Grzegorz Dyrkacz Wiceprezes Zarządu MPK SA w Krakowie, dr hab. dr h.c. Piotr Buła prof. UEK, Andrew Wright Przewodniczący IPA Scotland (Region 1 UK), Aleksander Szymański Prezes MGW IPA i Przewodniczący Regionu IPA Gorlice, Paweł Pasternak Prezes Śl.GW IPA, Jolanta Bibro Przewodnicząca Regionu IPA Tarnów, Dariusz Ociepka Przewodniczący Regionu IPA Beskid Limanowa. Podziękowania trwały długo. Serdecznymi oklaskami przyjęto końcowe wystąpienie Ryszarda Grabskiego, w którym podkreślił, że „za wyrozumiałość i akceptowanie sytuacji, gdy sprawy Stowarzyszenia brały górę nad życiem rodzinnym” na szczególne uznanie zasługują: Ewa Grabska, Joanna Gaczorek i Elżbieta Trepka, żony aktywnie działających od wielu lat członków zarządu regionu.
Dalsza cześć spotkania upłynęła w atmosferze sprzyjającej rozmowom i integracji. Przy dźwiękach muzyki wspominano minione lata działalności i kolegów. Snuto plany na przyszłość.
Ps.
Było to naprawdę udane spotkanie. Na jego organizację, sprawny przebieg znaczący wpływ miały zaangażowanie organizatorów: Gospodarza miejsca spotkania Pana Jacka Legendziewicza – Prezesa Jordan Group i obsługi hotelu „Galaxy”, członków zespołu Organizacyjnego: Ryszarda Grabskiego, Andrzeja Trepki, Iwony Kukli, Krzysztofa Dulewicza, Joanny Sienkiewicz, Andrzeja Gaczorka, Aleksandry Gaczorek-Adamczyk.
Organizatorzy serdeczne dziękują: Pani Agnieszce Borowy i Davidowi McGirr za dokumentację fotograficzną. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy nie zostali wymienieni, a których wkład pracy przyczynił się do organizacji imprezy. Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników Gali 30.lecia Region IPA Kraków. Cieszymy się, że mogliśmy w świetnej atmosferze spędzić razem czas i świętować nasz jubileusz. Dziękujemy wszystkim, których mieliśmy przyjemność gościć.
Bogatą relację fotograficzną z wydarzenia zamieszczamy w zakładce GALERIA.

Tekst: Andrzej Gaczorek
Zdjęcia: Agnieszka Borowy & David McGirr