W dniu 13 czerwca 2017 roku w Kopalni Soli w Wieliczce odbyło się wręczenie nagród finalistom eliminacji miejskich, biorących udział w XL Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego oraz XXI Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym przez I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotra Morajko oraz Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nadkom. Tomasza Seweryna. Całość uroczystości odbywała się w Komorze Jana Haluszki. Zaproszeni goście przed rozpoczęciem uroczystości mieli możliwość zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce, co było dodatkową atrakcją w tym szczególnym dniu. Serdecznie gratulujemy finalistom turniejów, a także dziękujemy pozostałym zaproszonym gościom za wsparcie w realizacji przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.