24 i 25 kwietnia 2019 r. odbyły się dla uczniów szkół podstawowych eliminacje miejskie do 42 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Podczas uroczystego rozpoczęcia Turnieju w „Tauron Arenie Kraków”, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie mł. insp. Jacek Górecki podziękował Nauczycielom oraz Partnerom, którzy przyczyniają się swoim działaniem do popularyzowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie organizuje
od wielu lat eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Konkurs przeprowadzany jest  wśród uczniów szkół podstawowych. Celem tego Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach  przeprowadzanych eliminacji do 42 Turnieju BRD  nie tylko sprawdzano wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale również zawodnicy wykonywali zadania praktyczne. Oceniane były umiejętności uczestników jazdy na rowerze w trudnych warunkach i po torze sprawnościowym. Praktyczne zasady ruchu drogowego sprawdzano podczas  jazdy rowerem po Miasteczku Ruchu Rowerowego,  wyposażonym w znaki pionowe i poziome oraz sygnalizację świetlną. Ważnym elementem tego Turnieju jest również zadanie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Część teoretyczna Turnieju odbyła się w Sali Konferencyjnej „Tauron Areny Kraków”. Następnie zawodnicy zmagali się z rowerowym torem przeszkód w Miasteczku Ruchu Drogowego przy „Parku Wodnym” w Krakowie.

Policjanci Ogniwa Profilaktyki z WRD KMP w Krakowie wyłonią zwycięzców ze szkół podstawowych, którzy będą reprezentować miasto Kraków na etapie wojewódzkim 42 Ogólnopolskiego Turnieju BRD.

Tekst i zdjęcia
WRD OMP w Krakowie.