W dniu 10 czerwca 2014 roku o godz. 10.00 na terenie Muzeum Lotnictwa przy Alei Jana Pawła II w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie, połączone z rozdaniem nagród dla zwycięzców eliminacji miejskich XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz XVIII Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem obu Turniejów było popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie roweru jako środka transportu i rekreacji oraz propagowanie sportów motorowych. W eliminacjach wzięło udział 29 szkół podstawowych, 16 szkół gimnazjalnych oraz 8 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Krakowa. Uroczystość została uświetniona występem artystycznym dzieci z Przedszkola nr 177 im. Czesława Janczarskiego w Krakowie reżyserowanym przez Panią Kingę Bołoz. Przedszkolaki w piosenkach i wierszach przekazały zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem się na drodze. Statuetki wraz z nagrodami ufundowanymi między innymi przez Region IPA Kraków oraz Urząd Miasta Krakowa laureatom wręczali Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Andrzej Płatek oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Krzysztof Burdak. Podczas uroczystości obecni byli także przedstawiciele krakowskich instytucji wspierających poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym między innymi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Pan Marek Dworak, Dyrektor Muzeum Lotnictwa Pan Krzysztof Radwan, Wizytator Kuratorium Oświaty Pan Krzysztof Zajączkowski, Dyrektor Centrów Handlowych „M 1”- Pan Krzysztof Kucharski, Dyrektor ds. marketingu Parku Wodnego Pani Beata Jodłowska, Dyrektor Fundacji Alter Ego – Pan Tadeusz Gawron, mecenasi Kancelarii Prawnej „Kurier” – Panowie Janusz Cymer i Jacek Gęga oraz Prezesi Centrum Dystrybucji „Sok-Pol” Panowie Jacek i Marcin Pocięgiel. Zwycięzcami Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w eliminacjach miejskich w roku 2014 zostali:
– w kategorii szkół podstawowych:
Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie
Miejsce II – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły
Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
– w kategorii szkół gimnazjalnych:
Miejsce I – Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie
Miejsce II – Gimnazjum nr 13 im. Adama Chmielowskiego Św. Brata Alberta w Krakowie
Miejsce III – Gimnazjum nr 37 im. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie
Zwycięzcami Turnieju Motoryzacyjnego w eliminacjach miejskich w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w roku 2014 zostali:
Miejsce I – Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Miejsce II – Zespół Szkół nr 1 w Krakowie
Miejsce III – Zespół Szkół Budowlanych „Chemobudowa” nr 1 w Krakowie

Tekst: Ewa Klementowska/Magdalena Szarota