Prezydium Regionu IPA Gorlice zaprasza na zawody strzeleckie organizowane przez Region IPA Gorlice i Zarząd Powiatowy LOK Gorlice, które odbędą się 4 września 2021 roku (sobota) o godz. 11:00 na strzelnicy LOK w Gorlicach ul. Brzozowa 1.

Regulamin zawodów strzeleckich organizowanych przez
Region IPA Gorlice oraz Zarząd Powiatowy LOK Gorlice

 1. Cel zawodów:
 • popularyzacja strzelectwa wśród funkcjonariuszy zrzeszonych oraz sympatyków strzelectwa sportowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • integracja członków IPA, funkcjonariuszy Policji i SG, sympatyków strzelectwa sportowego;
 • spotkanie przyjaciół, wymiana doświadczeń;
 • wyłonienie najlepszego zawodnika oraz najlepszej drużyny w konkurencji dwuboju (pistolet +karabinek).
 1. Organizatorzy:
 • Zarząd Powiatowy LOK w Gorlicach
 • Region IPA Gorlice;
 1. Miejsce: Strzelnica LOK w Gorlicach, ul. Brzozowa 1
 2. Czas: 4 września 2021 roku ( sobota ), godz. 11.00
 3. Konkurencja strzelecka: strzelanie z karabinka sportowego (kbks) kal. 5,6 mm do tarczy TS1, odległość 50 m, pozycja strzelecka – leżąc z wykorzystaniem pasa strzeleckiego, ilość strzałów 3+10, w klasyfikacji liczone będzie 10 najlepszych przestrzelin.
 4. Konkurencja strzelecka: pistolet sportowy 5,6 mm tarcza TS 4, odległość 25 m pozycja strzelecka stojąc ( dopuszcza się trzymanie broni oburącz), ilość strzałów 7w klasyfikacji liczone będzie 5 najlepszych przestrzelin.
 5. W zawodach biorą udział drużyny 4-osobowe oraz zawodnicy indywidualni. W klasyfikacji drużynowej liczone będą 3 najlepsze wyniki z każdej drużyny.
 6. Nagrody:

– dla najlepszego strzelca zawodów w dwuboju – puchar oraz dyplom;

– dla najlepszej drużyny strzeleckiej – puchar oraz dyplom;

– dla najlepszego strzelca w dwuboju członka IPA – puchar oraz dyplom

– miejsca II –III indywidualnie i drużynowo – puchary i dyplomy;

– miejsca IV –VI indywidualnie i drużynowo – dyplomy;

 1. Strzelanie prowadzone będzie z broni zabezpieczonej przez organizatorów zawodów.
 2. Sprawy nieuregulowane w regulaminie, rozstrzyga komisja sędziowska.
 3. Opłata startowa: 35 zł przyjmowana od uczestników w dniu zawodów;
 4. W trakcie zawodów dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek z grilla;
 1. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 1 września 2021 roku na podany niżej adres mailowy  i nr telefonu:

           Aleksander Szymański: szymanskialeksander@wp.pl  Tel. 508-384-003

 1. Zastrzeżenia i informacje ogólne :

WSZYSCY  UCZESTNICY  ZAWODÓW  SĄ  ZOBOWIĄZANI  DO  ŚCISŁEGO PRZESTRZEGANIA: PRZEPISÓW   NINIEJSZEGO REGULAMINU,  ZASAD BEZPIECZEŃSTWA,  REGULAMINU STRZELNICY  I  POLECEŃ OSÓB PROWADZĄCYCH STRZELANIE. NIESTOSOWANIE  SIĘ  DO  W/W  ZAPISÓW  POWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ  I  USUNIĘCIE   ZE  STRZELNICY