Serdecznie zapraszam na Zawody Strzeleckie o Puchar Regionu IPA Nowy Sącz w ramach Turnieju Strzeleckiego o Puchar
Przechodni Prezesa Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, który odbędzie się w dniu 16 listopada 2019 roku na
Strzelnicy Sportowej LOK w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 32.

Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10:00, natomiast zakończenie jest planowane około godziny 14:00.
Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o Regulamin Turnieju Strzeleckiego o Puchar Przechodni Prezesa MGW IPA –
CYKL 2018 – 2020 – poprzedzony Zawodami o Puchar Regionów IPA.

Zgłoszenia drużyn w terminie do 10 listopada 2019 roku proszę przesyłać na adres email tomasik.robert@gmail.com.
Wpisowe w kwocie 40 zł/os. proszę wpłacać na Rachunek Regionu IPA Nowy Sącz nr: 46 1750 0012 0000 0000 3482 1402
podając w treści nazwę drużyny, której wpłata dotyczy.
Robert Tomasik.