Prezydent Miasta Krakowa zaprasza na konferencję naukową

„Technologia w służbie bezpieczeństwu  – naukowo i praktycznie o cyfrowej mapie przestępczości”,

która odbędzie się 14 października 2019 r. w Krakowie.

Miasto Kraków we współpracy z Policją, Strażą Miejską i środowiskiem akademickim tworzy elektroniczną mapę bezpieczeństwa. Podczas konferencji chcielibyśmy zaprezentować Państwu wyniki prowadzonych za jej pomocą analiz oraz możliwości mapy zagrożeń jako narzędzia profesjonalnej diagnozy stanu bezpieczeństwa.

Co nowego oferują mapy cyfrowe jako narzędzia profesjonalnej diagnozy stanu bezpieczeństwa?
Do jakich celów można je wykorzystywać?
Jakie są ich ograniczenia i problemy związane z ich wykorzystaniem?
Czy są dobrym medium informowania mieszkańców o zagrożeniach?
Czy można za ich pomocą przewidzieć, gdzie przestępczość pojawi się w przyszłości?

Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Michael Leitner z Louisiana State University (USA) – światowej rangi ekspert w zakresie crime mapping.

Uczestnikom konferencji oferujemy również unikatową możliwość bezpłatnego udziału w  warsztatach z zakresu crime mapping  poprowadzonych przez  profesjonalnych trenerów z firmy ESRI Polska.

Serdecznie zapraszamy praktyków i badaczy zajmujących się lokalnym bezpieczeństwem na pierwszą w Polsce konferencję naukową poświęconą przestrzennej analizie przestępczości!

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku.

Program