Region IPA Zakopane serdecznie zaprasza do udziału w wycieczce do Wilna, Trok i Kowna. Zapisy do 5 lutego

przyjmuje Edward Kwak, tel. 668810662.