Zarząd Regionu IPA Kraków zaprasza serdecznie wszystkich milusińskich z rodzicami w sobotę 25 maja 2019 r. na rejs statkiem „Sobieski” (dzieci w wieku 714 lat)