Składki

Składki

22.06.2020
ikony 2016/kaska.jpg

Na co "idą" Twoje składki ?

1. Wpisowe / jednorazowo /          - 100 zł - w tym wyrobienie legitymacji /Sekcja Polska /

2. Składka / corocznie /                 - 90 zł  , a z tego:

  • koszt zakupu legitymacji ........   - 40 zł - / Sekcja Polska / 
  • składka na rzecz MGW      ........ - 5 zł 
  • składka REGIONU     ..........      - 45 zł 

Kwota 45 zł jest tym majątkiem, za pomocą którego realizujemy zadania statutowe Regionu IPA Kraków .


UWAGA !!!
Zgodnie z uchwałą nr 9/2020 Walnego Zebrania Członków IPA Region Kraków z dnia 20 czerwca 2020 r., od dnia 01 stycznia 2021 roku składka członkowska została podniesiona do kwoty 90 zł.
▲ do góry