IPA w Krakowie

Za oficjalną datę powołania do działania Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA przyjęto 8 września 1992 r. - dzień, w którym odbyło się zebranie założycielskie Grupy Inicjatywnej.

W skład pierwszego Zarządu wchodzili:

Przewodniczący - Andrzej Faber,

Sekretarz - Janusz Smolik,

Skarbnik - Andrzej Karpeta,

Członek Zarządu - Leszek Górak.


W pierwszym roku działalności grupa liczyła 20 członków.
Grupa systematycznie rozwijała się, a w jej skład obok policjantów z Krakowa wchodzili funkcjonariusze z Zakopanego, Tarnobrzega, Krosna a nawet Opola.
Równolegle z kontaktami grupami krajowymi nawiązane zostały pierwsze kontakty międzynarodowe - grupy z Francji - IPA Loary Atlantyckiej i Vandee.
We wrześniu 1995 roku funkcję Przewodniczącego Zarządu Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA objął Ryszard Grabski. Podejmowane przez Grupę działania spotykały się z aprobatą i życzliwą oceną środowiska policyjnego, jak również władz administracyjnych Miasta Krakowa. Wymiernym efektem zainteresowania i popularności idei Stowarzyszenia był systematyczny wzrost liczby członków (kwiecień 1997 r. - 145 członków).
W październiku roku 1997 Krakowska Grupa Wojewódzka IPA organizowała obchody 5 rocznicy powstania Sekcji Polskiej IPA. W ramach obchodów jubileuszowych przygotowano szereg imprez dla grup policjantów - członków IPA z kraju i zagranicy oraz mieszkańców Krakowa. Impreza finałowa pod hasłem "Policja Dzieciom" odbyła się na Krakowskich Błoniach. Ciekawą formę polaryzacji idei IPA zaprezentowali krótkofalowcy - członkowie Stowarzyszenia: Jan Wołosewicz, Janusz Szostak, Marek Senkowski (wszyscy z Krakowa) oraz Jacek Kawa (z Katowic), którzy pod okolicznościowym znakiem SP IPA nawiązali 1.237 łączności z kolegami z 57 krajów.
Początek 1999 roku przyniósł zmiany dotychczasowego układu administracyjnego kraju oraz konieczność dokonania zmian w strukturach naszego stowarzyszenia. Przekształceniu uległa również Krakowska Grupa Wojewódzka IPA, którą podzielono na grupy regionalne w: Gorlicach, Limanowej, Krakowie i Tarnowie.
W czerwcu 1999 r. po kilkuletnich staraniach w budynku KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, członkowie IPA otrzymali pomieszczenie, w którym urządzono pokój organizacyjny, tzw. IPA House. W nowej siedzibie wyeksponowane zostały mundury, czapki i emblematy policyjne oraz liczne upominki Sekcji IPA z kraju i z zagranicy.
W dniu 20 lutego 2000 r. odbyło się zebranie założycielskie Regionu IPA , w skład którego weszli policjanci z wydziałów KWP i KMP w Krakowie. Nowo utworzona grupa - kontynuatorka działalności Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA weszła w skład Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA powołanej do życia 2 grudnia 2000 roku.
Region IPA Kraków został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 18 grudnia 2001 r. pod nr KRS 0000074312.


Aktualnie w skład Prezydium Regionu IPA Kraków wchodzą:

Przewodniczący      - Ryszard Grabski

Sekretarz Regionu  - Andrzej Gaczorek

Z-ca Sekretarza      -  Krzysztof Dulewicz

Skarbnik Regionu   - Andrzej Trepka

Członek Prezydium - Marcin Wieczorek

Członkini Prezydium - Izabela Woźniak

 

Członkami Komisji Rewizyjnej są:  

                           - Andrzej Grochowina,

                           -  Janusz Chłoń

                           -  Wojciech Żmuda


 
W naszych szeregach działa 427 członków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.).
W uznaniu dotychczasowej działalności na rzecz Stowarzyszenia 10 naszych członków wyróżnionych zostało Medalami im. Arthura Troopa.
"Wizytówkami" naszej działalności są m.in.:
  • Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce. W pierwszym turnieju zorganizowanym w ramach obchodów 5 rocznicy powstania Sekcji Polskiej IPA (9 - 10 października 1997 r.) triumfowała reprezentacja Słowacji. W kolejnych turniejach (II -16 - 20 wrzesień 1998 r.; III - 7 - 12 wrzesień 1999 r.; IV - 26 - 30 wrzesień 2000 r) zwyciężała reprezentacja Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W V turnieju (25 - 27 września 2002 r.) triumfowała reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa, natomiast w ostatnim - VI (25-29 wrzesień 2007r.) zorganizowanym w ramach obchodów 15 rocznicy powstania Sekcji Polskiej IPA - drużyna IPA Kraków.
  • kursy nauki języków obcych (niemieckiego i angielskiego)
  • zagraniczne wyjazdy dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin.

▲ do góry