IPA w Polsce

W 1990 roku zapoczątkowane zostały pierwsze nieoficjalne i oficjalne kontakty policjantów polskich z policjantami Europy Zachodniej. Wtedy to dowiedzieliśmy się o istnieniu międzynarodowej organizacji policjantów, mającej ogromne zaufanie społeczne. W latach 1991 – 1992 idee IPA podjęli niezależnie od siebie policjanci polscy w: Poznaniu, Szczytnie, Warszawie, Olsztynie, Gdańsku i Jeleniej Górze. Założycielski Kongres Krajowy odbył się w Kietrzu koło Poznania w dniach 16 – 17 października 1992 r. W Kongresie uczestniczyli delegaci dwudziestu dwóch grup wojewódzkich. Oficjalne przyjęcie Sekcji Polskiej do IPA miało miejsce podczas 24 Międzynarodowej Konferencji IEC (International Executive Council – Międzynarodowa Rada Wykonawcza) 6 listopada 1992 roku w Rio de Janeiro w Brazylii, dzięki wprowadzeniu przez policjantów z Sekcji Francuskiej i Duńskiej.

Najwyższą władzą IPA Sekcja Polska jest Krajowy Kongres Delegatów, który zbiera się, co 3 lata na kongresach zwyczajnych; okres jest okresem kadencji władz.

Stowarzyszenia

Delegatów wybiera się na zebraniach delegatów zwołanych przez Prezydium Grup Wojewódzkich w proporcjach określonych przez Krajowy Zarząd, z zachowaniem zasad proporcjonalności. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje siedemnaście Grup Wojewódzkich nazwanych zgodnie z nazwami województw. W skład Grup Wojewódzkich wchodzą regiony. Aktualnie IPA Sekcja Polska skupia w swoich szeregach ponad 9.500 członków.

Informacje o działalności Sekcji Polskiej IPA – wiedza o stowarzyszeniu, bieżących działaniach jak i planowanych przedsięwzięciach można znaleźć na stronach internetowych Sekcji Polskiej IPA http://www.ipapolska.pl/. Jedyną publikacją ogólnopolską o charakterze informacyjnym na temat Sekcji Polskiej IPA jest kwartalnik „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.

Prezydenci Sekcji Polskiej IPA od 1992 roku

  • I Prezydent Sekcji Polskiej IPA – Jacek WĘGRZYN 1992 – 1995
  • II Prezydent Sekcji Polskiej IPA – Jerzy JAROSZEWSKI 1995 – 2001
  • III Prezydent Sekcji Polskiej IPA – Jarosław MOSZCZYŃSKI 2001 – 2004
  • IV Prezydent Sekcji Polskiej IPA – Artur KAZIMIERSKI 2004 – 2007
  • V Prezydent Sekcji Polskiej IPA - Arkadiusz SKRZYPCZAK 2007 - 2013
  • VI Prezydent Sekcji Polskiej IPA - Fryderyk OREPUK 2013 -

▲ do góry