Region Kraków

Za oficjalną datę powołania do działania Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA przyjęto 8 września 1992 r. - dzień, w którym odbyło się zebranie założycielskie Grupy Inicjatywnej. W skład pierwszego Zarządu wchodzili: Przewodniczący - Andrzej Faber, Sekretarz - Janusz Smolik, Skarbnik - Andrzej Karpeta, Członek Zarządu - Leszek Górak. W pierwszym roku działalności grupa liczyła 20 członków.

Grupa systematycznie rozwijała się, a w jej skład obok policjantów z Krakowa wchodzili funkcjonariusze z Zakopanego, Tarnobrzega, Krosna a nawet Opola.
Równolegle z kontaktami grupami krajowymi nawiązane zostały pierwsze kontakty międzynarodowe - grupy z Francji - IPA Loary Atlantyckiej i Vandee.

We wrześniu 1995 roku funkcję Przewodniczącego Zarządu Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA objął Ryszard Grabski. Podejmowane przez Grupę działania spotykały się z aprobatą i życzliwą oceną środowiska policyjnego, jak również władz administracyjnych Miasta Krakowa. Wymiernym efektem zainteresowania i popularności idei Stowarzyszenia był systematyczny wzrost liczby członków (kwiecień 1997 r. - 145 członków).

W październiku roku 1997 Krakowska Grupa Wojewódzka IPA organizowała obchody 5 rocznicy powstania Sekcji Polskiej IPA. W ramach obchodów jubileuszowych przygotowano szereg imprez dla grup policjantów - członków IPA z kraju i zagranicy oraz mieszkańców Krakowa. Impreza finałowa pod hasłem "Policja Dzieciom" odbyła się na Krakowskich Błoniach. Ciekawą formę polaryzacji idei IPA zaprezentowali krótkofalowcy - członkowie Stowarzyszenia: Jan Wołosewicz, Janusz Szostak, Marek Senkowski (wszyscy z Krakowa) oraz Jacek Kawa (z Katowic), którzy pod okolicznościowym znakiem SP IPA nawiązali 1.237 łączności z kolegami z 57 krajów.

Początek 1999 roku przyniósł zmiany dotychczasowego układu administracyjnego kraju oraz konieczność dokonania zmian w strukturach naszego stowarzyszenia. Przekształceniu uległa również Krakowska Grupa Wojewódzka IPA, którą podzielono na grupy regionalne w: Gorlicach, Limanowej, Krakowie i Tarnowie.

W czerwcu 1999 r. po kilkuletnich staraniach w budynku KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, członkowie IPA otrzymali pomieszczenie, w którym urządzono pokój organizacyjny, tzw. IPA House. W nowej siedzibie wyeksponowane zostały mundury, czapki i emblematy policyjne oraz liczne upominki Sekcji IPA z kraju i z zagranicy.

W dniu 20 lutego 2000 r. odbyło się zebranie założycielskie Regionu IPA , w skład którego weszli policjanci z wydziałów KWP i KMP w Krakowie. Nowo utworzona grupa - kontynuatorka działalności Krakowskiej Grupy Wojewódzkiej IPA weszła w skład Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA powołanej do życia 2 grudnia 2000 roku.

Region IPA Kraków został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 18 grudnia 2001 r. pod nr KRS 0000074312.

Aktualny skład Prezydium Regionu IPA Kraków wchodzą:

 • Przewodniczący      - Ryszard Grabski
 • Sekretarz Regionu  - Andrzej Gaczorek
 • Z-ca Sekretarza      - Elżbieta Miś
 • Skarbnik Regionu   - Andrzej Trepka
 • Członek Prezydium - Tomasz Seweryn
 • Członek Prezydium - Krzysztof Burdak
 • Członek Prezydium - Józef Wójciaczyk

Członkowie Komisji Rewizyjnej

 • Andrzej Grochowina
 • Janusz Chłoń
 • Wiesław Opioła.
 • W naszych szeregach działa 390 członków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.). W uznaniu dotychczasowej działalności na rzecz Stowarzyszenia 10 naszych członków wyróżnionych zostało Medalami im. Arthura Troopa, natomiast 79 jest posiadaczami Odznaki 10 lat IPA Sekcja Polska.

  "Wizytówkami" naszej działalności są m.in.:

  • Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce. W pierwszym turnieju zorganizowanym w ramach obchodów 5 rocznicy powstania Sekcji Polskiej IPA (9 - 10 października 1997 r.) triumfowała reprezentacja Słowacji. W kolejnych turniejach (II -16 - 20 wrzesień 1998 r.; III - 7 - 12 wrzesień 1999 r.; IV - 26 - 30 wrzesień 2000 r) zwyciężała reprezentacja Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W V turnieju (25 - 27 września 2002 r.) triumfowała reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa, natomiast w ostatnim - VI (25-29 wrzesień 2007r.) zorganizowanym w ramach obchodów 15 rocznicy powstania Sekcji Polskiej IPA - drużyna IPA Kraków.
  • kursy nauki języków obcych (niemieckiego i angielskiego)
  • zagraniczne wyjazdy dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin.

▲ do góry